Dr Magdalena Szymura

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Magdalena.Szymura@polsl.pl

Telefon: +48 32 400 39 59

Pokój nr: 119

 

W latach 2000-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Italianistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.
W 2005 r. uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (tytuł rozprawy doktorskiej Il gioco delle cose nella narrativa di Italo Calvino).
Od 2010 pracownik dydaktyczny Kolegium Języków Obcych, a potem do 2019 Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych.
Aktualnie starszy wykładowca w Zakładzie Lingwistyki stosowanej Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.
Od 2019 zaangażowanie w Projekcie nr POWR.03.01.00-00-T209/18 „Politechnika Śląska Trzeciego Wieku”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w latach 2019-2022 przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją przy współpracy z 10 Uniwersytetami Trzeciego Wieku z regionu.

Zainteresowania badacze:

Zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej włoskiej prozy narracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z przemianami kulturowymi współczesnych społeczeństw oraz z problematyką aksjologiczną w literaturze.

Prowadzone przedmioty:

Historia literatury włoskiej, Interpretacje współczesnej literatury włoskojęzycznej, Wybrane zagadnienia z teorii literatury, Kultura i media włoskiego obszaru językowego, Praktyczna nauka języka włoskiego – konwersacje.

Wybrane publikacje:

  1. Il sapere indifeso in Palomar di Italo Calvino. W: La sfida eraclitiana nella narrativa italiana postmoderna. A cura di Krystyna Wojtynek-Musik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009. (Projekt N103 064 32/2805)
  2. Il gioco degli oggetti nelle Cosmicomiche di Italo Calvino. „Kwartalnik Neofilologiczny”, LVII, 4/2010. Warszawa 2010.
  3. Problem kryzysu niektórych wartości europejskich na przykładzie powieści Antonia Incorvai i Alessandra Rimassy Generazione 1.000 euro. W: Tożsamość Europejczyków, pod redakcją Ewy Borkowskiej i Beaty Wojewody. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
  4. Le immagini delle „cattedrali del consumo” in alcuni romanzi italiani contemporanei. „Romanica Silesiana” nr 9, Rites et cérémonies. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Zainteresowania pozanaukowe:

Kultura i sztuka włoska

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Magdalena Szymura