Dr Łukasz Kumięga

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Lukasz.Kumiega@polsl.pl
 
 

 

Germanista, lingwista, dyskursolog
2012: doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
2008: absolwent Akademii Artes Liberales, lingwistyka stosowana i socjologia
2007: magister filologii germańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Staże i stypendia naukowe:
Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt (2016-2017), Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (2013-2014), Uniwersytet w Düsseldorfie (2008-2011), Wolny Uniwersytet w Berlinie (2007-2008), Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (2006-2007), Uniwersytet Duisburg-Essen (2006), Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2005)

Zainteresowania badacze:

 • Lingwistyka krytyczna
 • Krytyczne badania nad dyskursem
 • Analiza dyspozytywu
 • Komunikowanie publiczne w Polsce i Niemczech
 • Edukacja językowa w kontekście migracji

Prowadzone przedmioty:

Trening kompetencji komunikacyjnych: język niemiecki: konwersacje, pisanie
Kierunki współczesnej lingwistyki teoretycznej i stosowanej
Współczesne badania naukowe

Wybrane publikacje:

 • Kumięga Ł., Nowicka-Franczak M. (red.,2020): Interdyscyplinarne badania dyskursu. Numer tematyczny Przeglądu Socjologii Jakościowej. Tom XVI. Numer 4. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume52/PSJ_16_4.pdf
 • Szczęk J., Kumięga Ł. (red., 2020): Sprache und Gesellschaft. Theoretische und empirische Kontexte der Linguistik. Berlin, Bern, Brussels, Oxford and New York: Peter Lang.
 • Kumięga Ł., Gębal P. (red., 2020): Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gębal P., Kumięga Ł. (red., 2020): Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kumięga Ł. (2019): Migranci z Polski w Niemczech – aspekty kulturowe. Raport z analizy prasy. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Kumięga Ł., Karner Ch. (red., 2018): (Kon-)Texte des Politischen. Numer tematyczny ZEITSCHRIFT FÜR DISKURSFORSCHUNG 3/2018. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
 • Kopytowska M., Kumięga Ł. (2017): Krytyczna analiza dyskursu: konteksty, problemy, kierunki rozwoju. W: Czyżewski M., Otrocki M., Piekot T., Stachowiak J. (red): Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych. Warszawa: Sedno. Str. 177-207.
 • Czachur W., Kulczyńska A., Kumięga Ł. (red., 2016): Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Kraków: Universitas.
 • Kumięga Ł. (2016): Odmiany dyskursu o gentryfikacji. Studium przypadku z perspektywy krytycznych badań nad dyskursem. W: Witosz B., Sujkowska Sobisz K., Ficek E. (red.): Dyskurs i jego odmiany. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Str. 279-288.
 • Kumięga Ł. (2014): Unternehmenskommunikation aus der Sicht der diskursorientierten Ansätze. W: Grucza S., Wierzbicka M., Alnajjar J., Bąk P. (red.): Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Str. 135-152.
 • Caborn Wengler J., Hoffarth B., Kumięga Ł. (red., 2013): Verortungen des Dispositiv-Begriffs. Analytische Einsätze zu Raum, Bildung, Politik. Wiesbaden: Springer VS. (Theorie und Praxis der Diskursforschung).
 • Kumięga Ł. (2013): Rechtsextremistischer Straßendiskurs in Deutschland. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. (Studien zur Text- und Diskursforschung).
 • Kumięga Ł. (2013): Getting to the Bottom of "Discourse". W: ACADEMIA: THE MAGAZINE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES 1/37. Str. 9-14.
 • Dreesen P., Kumięga Ł., Spieß C. (red., 2012): Mediendiskursanalyse. Diskurse-Dispositive-Medien-Macht. Wiesbaden: Springer VS. (Theorie und Praxis der Diskursforschung).
 • Duszak A., House J., Kumięga Ł. (red., 2010): Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Zainteresowania pozanaukowe:

muzyka, moda, sport

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Łukasz Kumięga