Mgr Jolanta Konieczny

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Jolanta.Konieczny@polsl.pl
 
Pokój nr: 113

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w dziedzinie Nauk Humanistycznych w dyscyplinie Pedagogika. W latach 2017-2018 asystent w Uniwersytecie Śląskim na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Od 2018 asystent w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją, gdzie pełni rolę opiekuna praktyk studenckich a także metodyka z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wykonawca trzech projektów pozyskanych ze środków Unii Europejskiej. Kierownik dwóch grantów pozyskanych ze środków Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Aktywnie uczestniczy w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Zainteresowania badacze:

Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Funkcjonowanie i jakość systemu oświaty
Pedeutologia

Prowadzone przedmioty:

Wychowanie przyrodnicze w przedszkolu
Zajęcia techniczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką w przedszkolu i klasach I-III
Metody stymulowania potencjału ucznia szczególnie uzdolnionego
Edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna
Technika

Wybrane publikacje:

  • „Możliwość wykorzystania kształcenia przez badanie w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”, w Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji, red. A. Kamińska i P. Oleśniewicz (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2017).
  • Kempny E., Konieczny J. (2017) „Kształcenie kompetencji nauczycieli wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”, w Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja, 25(2), ISSN 1898-8431
  • Konieczny, J., (2018). Wykorzystanie neurodydaktyki we współczesnym systemie kształcenia uczniów, na rzecz przyszłego zapotrzebowania biznesu, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, z. 132, ISSN 1641-3466

Zainteresowania pozanaukowe:

Książki
Sport - bieganie

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Jolanta Konieczny