Dr Joanna Czogała-Kiełboń

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: jczogala@polsl.pl
 
 

 

Ukończona filologia angielska ze specjalizacją tłumaczeniową (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny).
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; praca doktorska poświęcona problematyce przekładu literatury dziecięcej.
Doświadczenie zawodowe: nauczyciel języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach; od 2010 r. nauczyciel akademicki w Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej, przekształconym w 2016 r. w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, obecnie (od 01.10.2019 r.) nauczyciel akademicki w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją

Zainteresowania badacze:

  • Przekład tekstu literackiego
  • Przekład literatury dziecięcej
  • Elementy kulturowe w przekładzie
  • Przekład tekstu użytkowego

Prowadzone przedmioty:

Trening Kompetencji Komunikacyjnych: Gramatyka praktyczna

Wybrane publikacje:

  • “Translation strategies in the Polish translation of Rates of Exchange by Malcolm Bradbury”, opublikowany w Academic Papers of College of Foreign Languages – Linguistics, vol. 4 (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2007)
  • „Communicative and semantic translation of Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl” (Linguistica Silesiana Vol. 30, 2009)
  • „Komunikowanie obcości w przekładzie w kontekście odbiorcy docelowego: elementy kulturowe w dwóch polskich tłumaczeniach „Matyldy” Roalda Dahla” (Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2018)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Joanna Czogała-Kiełboń