Dr Jerzy Wolny

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Jerzy.Wolny@polsl.pl
 
 

Posiadam doświadczenie w kierowaniu dużym zespołem ludzkim, w budowaniu i utrzymywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi (Niemcy, Francja, Austria – wspólne projekty i przedsięwzięcia), we wdrażaniu programów innowacyjnych w edukacji, w edukacji dorosłych, doświadczenie we wdrażaniu metody WebQuest w ramach projektów EFS PO KL, doświadczenie we wdrażaniu metody ePortfolio, doświadczenie w projektowaniu, planowaniu i wdrażaniu obudowy metodycznej i infrastruktury technicznej dla wspomagania dydaktyki nowymi technologiami, doświadczenie we wprowadzaniu  metody e-portfolio „Mahara”, doświadczenie w konstruowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów EFS POKL.
Jestem organizatorem Międzynarodowej Konferencji  „Integracja w pedagogice specjalnej” Katowice 1995, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w kręgu wychowania” Gliwice 2000, Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jakość życia w niepełnosprawności – mity czy rzeczywistość” Gliwice 2005.
Jestem organizatorem i prowadzę cykliczne seminarium naukowe „Człowiek we współczesnej nauce”.
Jestem inicjatorem i organizatorem corocznych konferencji naukowych studentów w 2020, 10 edycja.
Jestem opiekunem koła naukowego „Simul” oraz laboratorium neuroedukacji.

Zainteresowania badacze:

Pedagogika specjalna, technologie informatyczne w edukacji, neuroedukacja, eksperyment i innowacja w szkole

Prowadzone przedmioty:

Pedagogika ogólna, Teoria wychowania, Informatyka, Warsztaty kompetencji całożyciowego uczenia się, Neurotechnologie w terapii i edukacji, Seminarium dyplomowe

Wybrane publikacje:

  • Pedagog specjalny – asystent ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej w opiniach nauczycieli. Wybrane  konteksty  i  wyzwania  współczesnej  pedagogiki specjalnej,  red. K. Barłóg, Wyd. UR  Rzeszów 2017, ISBN 978-83-7996-482-6
  • Psychoedukacja jako płaszczyzna integracji działań psychologicznych, psychiatrycznych i pedagogicznych – Human. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie 26(3) 2017
  • Andragogy of people with intellectual disabilities in Poland, the practical approach - Scientific Journals PALESTRA, Vol 5, No 2 (2017): Acta Salus Vitae
  • Metoda ośrodków pracy w opiniach nauczycieli – czas miniony czy teraźniejszość edukacji specjalnej? [W]: (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, (red.) Z. Janiszewska-Nieścioruk, A. Mróz, U. Gembara, Oficyna Wydawnicza UZ, 2018, ISBN 978-83-7842-341-6
  • Lokalny model aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością  intelektualną wydawnictwo, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 2018, seria: organizacja i zarządzanie z. 132, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Modele budowania autonomicznego życia osób z upośledzeniem umysłowym na przykładzie wybranych doświadczeń polskich i niemieckich. (współautor Maria Flanczewska Wolny) [w]:  Red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Socjopedagogiczne aspekty osób niepełnosprawnych t. III. Szczecin 2008
  • Współpraca ośrodków naukowych i samorządów lokalnych w organizowaniu systemu usamodzielniania osób z upośledzeniem intelektualnym (na przykładzie okręgu ENZ w Niemczech), [w]:  Red. Ditta Baczała, Jacek Błeszyński, Marzenna Zaorska, Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie. Toruń 2009
  • Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy (na przykładzie rozwiązań Badenii – Wirtembergii), Niepełnosprawność, Dyskursy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013
  • Idea i możliwości wykorzystania ePortfolio w pedagogice specjalnej, [w]:  Red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Oblicza terapii – edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Minerwa, Wydawnictwo naukowe WH Szczecin 2013
  • Wykorzystanie koncepcji sprawności harcerskich w szkole specjalnej, (współautor Maria Flanczewska Wolny) [w]:  Red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Socjopedagogiczne aspekty osób niepełnosprawnych t. III. Szczecin 2017

Zainteresowania pozanaukowe:

Żeglarstwo, muzyka, teatr, podróże

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Jerzy Wolny