Dr Ewa Figas

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Ewa.Figas@polsl.pl
 
Pokój nr: 119

 

Doktor nauk humanistycznych – literaturoznawstwo 2010 r.
Magister filologii romańskiej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego) 2000 r.
Magister politologii (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego) 2001 r.
Ukończone studia podyplomowe Technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2014 r.
Dyplom z dydaktyki języka francuskiego specjalistycznego, wydany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu (DDIFOS) 2013 r.

Doświadczenie zawodowe:
19 lat pracy jako nauczyciel akademicki. Prowadzenie zajęć na kierunku filologia w zakresie przedmiotów praktycznej nauki języka, historii literatury francuskiej, języka specjalistycznego, tłumaczenia specjalistycznego, ekonomii.
17 lat doświadczenia jako tłumacz przysięgły języka francuskiego.

Zainteresowania badacze:

Literatura francuskojęzycznego obszaru językowego, języki specjalistyczne, psychologia, PTSD

Prowadzone przedmioty:

Przedmioty praktycznej nauki języka francuskiego, historia literatury, język specjalistyczny, tłumaczenie specjalistyczne, seminarium dyplomowe, współczesne badania naukowe, gramatyka opisowa

Wybrane publikacje:

  • L'intimité dans les Dialogues intimes de Helene Rioux. W : Oblicza przyjaźni w języku, kulturze i literaturze. Praca zbiorowa. Pod red. Aliny Jackiewicz i Marzeny Będkowskiej-Obłąk. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 191-199, bibliogr. 11 poz.
  • La guerre perçue par des enfants dans le roman Guerres de Charlotte Gingras. W: -TransCanadiana 2017 vol. 9, s. 214-224, bibliogr. 9 poz.
  • Entre les rites, le rythme et la routine Les fragments du monde de Hélène Rioux. W: Romanica Silesiana 2014 no. 9, s. 123-131, bibliogr. 11 poz.
  • Les modalités de la littérature-monde. (współautor: K. Kapołka) W: Traverser les frontières. Mélanges offerts au professeur Krzysztof Jarosz = Crossing borders. Studies in honour of professor Krzysztof Jarosz. Sous la réd. de Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 113-126, bibliogr. 19 poz.
  • Peut-on enterrer son passé? Le problème de la rupture avec le passe dans le Cimetière des éléphants de Hélène Rioux  W: TransCanadiana 2011 vol. 4, s. 85-96, bibliogr. 6 poz.
  • De Will James à Gerry Drinkwater. Pourquoi les personnages godboutiens ont-ils refusé d’être Français en Amérique. W : Towards critical multiculturalism : dialogues between/among Canadian diasporas = Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes / sours la dir. de Ewelina Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora. Opis wydawn.: Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2011

Zainteresowania pozanaukowe:

Podróże, militaria

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ewa Figas