mgr Elżbieta Kempny

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Elzbieta.Kempny@polsl.pl
 
Pokój nr: 113

 

Magister filologii romańskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (Wydział Nauk Pedagogicznych). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie emisji głosu, sztuki oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel dyplomowany, posiada doświadczenie nauczania na każdym etapie edukacyjnym, od 1995 roku pracując jako nauczyciel języka francuskiego, muzyki, plastyki i emisji głosu, kolejno w Szkole Podstawowej nr 41 i III Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach, w Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach oraz w Zespole Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu. Od 2003 roku zatrudniona w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, obecnie wykładowca w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją, gdzie od wielu lat pełni funkcję opiekuna praktyk studenckich. Uczestniczy w trzech projektach pozyskanych ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentka grantu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, stypendium Ambasady Francji, uczestniczka staży w uniwersytetach w Besançon, Montpellier i Louvain-la-Neuve. Aktywnie uczestniczy w konferencjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Jej zainteresowania naukowe wpisują się w zakres dwóch dyscyplin naukowych – pedagogiki i językoznawstwa, główny obszar badawczy dotyczy tematyki pedeutologicznej w odniesieniu do nauczycieli języków obcych.

Zainteresowania badacze:

 • Pedeutologia
 • Kompetencje psychospołeczne
 • Dydaktyka języków obcych

Prowadzone przedmioty:

 • Metodyka nauczania języka francuskiego
 • TKK Gramatyka praktyczna języka francuskiego
 • Fonetyka korektywna języka francuskiego
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Techniki emisji głosu
 • Edukacja muzyczno-ruchowa z metodyką w przedszkolu i w klasach 1-3

Wybrane publikacje:

 • Kempny E., Konieczny J. (2017) Kształcenie kompetencji nauczycieli wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, w Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja, 25(2), ISSN 1898-8431
 • Kempny E. (2018) Kompetencje psychospołeczne w kształceniu nauczycieli języków obcych, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, z. 132, ISSN 1641-3466

Zainteresowania pozanaukowe:

Literatura, muzyka, taniec

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Elżbieta Kempny