Dr Anna Szkonter-Bochniak

 
 
Zakład Lingwistyki Stosowanej
E-mail: Anna.Szkonter@polsl.pl
 
Pokój nr: 119

 

Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Filologia romańska. W latach 1994-2010 wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, gdzie od 2007-2010 pełniła funkcję kierownika dydaktycznego specjalności języka francuskiego. W 2002 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Od roku 2010 rozpoczęła pracę w Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach na stanowisku wykładowcy. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych pisemnych w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2017 roku pracuje na stanowisku wykładowcy w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Obecnie adiunkt w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją w Politechnice Śląskiej, koordynator specjalności języka francuskiego. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne, specjalizuje się w nauczaniu kultury, historii krajów francuskiego obszaru językowego oraz teorii i praktyki przekładu. Certyfikowany egzaminator języka francuskiego na poziomach A1-B2.

Zainteresowania badacze:

 • Współczesna literatura frankońska
 • Feminizm i postkolonializm
 • Konteksty kulturowe we współczesnym świecie
 • Przekład literacki

Prowadzone przedmioty:

 • Trening kompetencji komunikacyjnych: recepcja językowa, pisanie
 • PNJF Rozumienie, język pisany
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Komunikacja pisemna w biznesie

Wybrane publikacje:

 • 2012 - « Tours et détours: le mythe de Babel dans la littérature contemporaine » Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2012, ISBN 978-2-7603-0778-0 / Catherine Khordoc. Ottawa 2012 - Romanica Silesiana no. 7. Controverses littéraires. Red. Krzysztof Jarosz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 315-321.
 • 2014 - „Multikulturowość i wielojęzyczność a prymat języka angielskiego - frankofonia jako przeciwwaga dla języka angielskiego” Politechnika Śląska. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-7, bibliogr. 9 poz. 
 • 2015 - « La quête identitaire dans l'ɶuvre romanesque d'Ananda Devi » Romanica Silesiana no 10. Insularia. Red. Ewelina Szymoniak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 197-215, bibliogr. 21 poz.
 • 2015 – « La femme, cette inconnue Isle de France, terre des hommes » L’atelier d’écriture, La Pelouse, Trou d’Eau Douce, Île Maurice 2013, Romanica Silesiana no 10. Insularia. Red. Ewelina Szymoniak, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 387-395.
 • 2018 – « La transgression dans les romans Pagli et Indian tango d’Ananda Devi » Romanica Silesiana no 13. Les littératures francophones d’aujourd’hui : l’universel du et au quotidien. Red. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 52-61.

Zainteresowania pozanaukowe:

Najchętniej spędza czas wolny z rodziną. Lubi podróże i czytanie książek. Interesuje się sztuką, szczególnie malarstwem i architekturą jak i historią.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Anna Szkonter-Bochniak