Dr Anna Suchon

 
 
Zakład Pedagogiki
E-mail: Anna.Suchon@polsl.pl
 
 

 

1995 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie; tytuł – magister oligofrenopedagogiki
2002 r. Studia Podyplomowe Politechniki Częstochowskiej, specjalność Edukacja Informatyczna.
2007 r. Studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Europeistyki „Europejskie humanistyczne studia doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie integracji europejskiej i edukacji regionalnej”
2011 r. Fortbildungsakademie fur Psychomotorik und Motopadagogik w Rednitzhembach / Niemcy - Psychomotoryka
2013 r. Fortbildungsakademie fur Psychomotorik und Motopadagogik w Rednitzhembach / Niemcy - Geronto – Psychomotoryka
2017 r. Stopień doktora nauk społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Stypendia i programy zagraniczne:

  • 1998 r. stypendystka niemieckiego Ministerstwa ds. Rodzin, Seniorów , Kobiet i Młodzieży BONN ( Niemcy ) - Międzynarodowy Program Studyjny dla specjalistów zajmujących się problematyką pracy socjalnej z młodzieżą. Program obejmował wykłady, hospitacje i praktyki w specjalistycznych placówkach niemieckich.
  • 2001 r. stypendystka Fundacji Roberta Boscha - Międzynarodowy program studyjny dla niemieckich i polskich nauczycieli. Program obejmował hospitacje i praktyki w specjalistycznych placówkach niemieckich.
  • Praktyki zagraniczne w licznych placówkach kształcących osoby z niepełnosprawnością intelektualną – głównie Niemcy

 

Zainteresowania badacze:

Funkcjonowanie systemu pieczy zastępczej
Realne możliwości autonomicznego życia osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Prowadzone przedmioty:

 

Wybrane publikacje:

  • Anna Suchon, Pedagog specjalny w pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – kilka uwag na podstawie badań własnych. Red. B. Jodłowska, M. Flanczewska-Wolny, Wychowanie mądrość kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej. Impuls Kraków 2011
  • Anna Suchon, Poziom kompetencji społecznych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w Polsce i Niemczech. Red. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, Pedagogika specjalna-koncepcje i rzeczywistość. Wielowymiarowść edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Tom IV Szczecin 2009
  • Anna Suchon, Maria Flanczewska-Wolny Rodzina zastępcza dziecka niepełnosprawnego – życie „z” i „obok” Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie. Red D. Baczała, J. Błeszyński, M. Zatorska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2009
  • Anna Suchon Praca z osobami z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w opinii słuchaczy Kolegium oraz nauczycieli – analiza badań własnych. Wyzwania współczesnego pedagoga specjalnego red. A. Mikrut, P. Majewicz 2008
  • Anna Suchon Sonderpadagogik in Polen w Zeitschrift für Heilpädagogik 3/2003
  • Holger Schofer, Anna Suchon Der Länderübergreifende Dialog als Ausgangspunkt methodisch-struktureller Innovationen in einer Sonderschule in PolenVds – Verband Sonderpädagogik e.V. Hamburg 2005

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Założycielka i od wielu prezes Ja Ty My Stowarzyszenia Środowisk Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół. Głównym zadaniem Stowarzyszenia - poza pomocą osobom niepełnosprawnym - jest pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz kręgu ludzi zajmujących się na co dzień pracą z niepełnosprawnymi

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Anna Suchon