Praktyki studenckie - filologie

22.01.2020 - Informacja dla studentów II roku filologii  -  specjalność nauczycielska:

Terminy składania dokumentów w celu zaliczenia praktyki :

  • środa  29.01.2020 od 11.15 do 13.00
  • wtorek  4.02.2020 od 13.00 do 15.00
  • piątek  14.02.2020 od 15.00 do 17.00
    Ze względu na przepisy wyznaczające ostateczny termin dokonania wpisów w systemie, proszę potraktować datę 14.02.2020 jako ostateczną.

 

 

Aktualizacja

 Umowa o organizację praktyk

 07.01.2020

 Ramowy program praktyk pedagogicznych

 07.01.2020

Ramowy program praktyki zawodowej

07.01.2020

Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej

07.01.2020

Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej

07.01.2020

Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki ogólnopedagogicznej

07.01.2020

Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki metodyczno - przedmiotowej

07.01.2020

Karta osiągnięcia efektów kształcenia praktyki zawodowej

07.01.2020

Podanie o indywidualne zaliczenie praktyk

07.01.2020

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki studenckie - filologie