Wiadomości
 
8 stycznia 2015
Otwarte Seminarium naukowe - Instytut Fizyki CND, 21-01-2015, godz. 14:00, Aula B, budynek CNT, ul. Konarskiego 22B
Modelowanie zjawisk krytycznych przy użyciu metod obliczeniowych opartych o teorię funkcjonału gęstości

dr hab. Jerzy Goraus
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Obliczenia struktury elektronowej oparte o teorię funkcjonału gęstości od wielu lat pozwalają lepiej zrozumieć oraz przewidywać własności  ciał stałych o budowie krystalicznej. W prezentowanym referacie przedstawione zostaną przykłady zastosowania tego rodzaju obliczeń w fizyce ciała stałego do przewidywania zakresu  domieszkowania lub ciśnienia  w którym zajść może przejście ze stanu izolatora Kondo do stanu metalicznego jak również do określenia zakresu stabilności fazy nadprzewodzącej w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach na bazie żelaza.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Komunikat zawiera załącznikiSeminarium_Jerzy_Goraus.doc

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2015 10:36, autor: Grzegorz Kazanowski
Ostatnia modyfikacja: 8 stycznia 2015 10:37, wykonana przez: Grzegorz Kazanowski
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Instytutu Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznego