SPRAWY SOCJALNE

 

Wnioski dla studentów:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Załączniki:

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Z1Z82R1314
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Z2Z82R1314
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów Z4Z82R1314
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów Z5Z82R1314
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym Z6Z82R1314
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie  niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zZ7Z82R14145
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim Z8Z82R1314
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr tego samego roku akademickiego Z9Z82R1314
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr tego samego roku akademickiego Z10Z82R1314
 • Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców Z13Z82R1314

 

Wnioski dla doktorantów:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki ląskiej
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: I rok
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: II - V rok
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Sprawy Socjalne