DO POBRANIA

 

 

 Wzory podań do Dziekanatu:
 • Podanie uniwersalne
 • Podanie o urlop dziekański
 • Podanie o urlop zdrowotny
 • Podanie o wznowienie studiów
 • Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej 
 • Upoważnienie osoby trzeciej do odbioru dyplomu i dokumentów 
 • Podanie do Dziekana o przeniesienie miedzy uczelniami

 

 • Wniosek o miejsce w domu studenckim

 

Praktyki:

 • Praktyki- umowa
 • Praktyki - porozumienie

 

Projekt dyplomowy inżynierski:

 •  Egzamin dyplomowy inżynierski
 • Oświadczenie o prawach autorskich 
 • Oświadczenie o prawach autorskich SZJK (Z4-P-RIB-3-1) 
 • Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym 


 Wzory wniosków dla studentów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

 • Wniosek2 o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na kolejny semestr

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na kolejny semestr
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 • Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • Oświadczenie członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów

 • DEKLARACJA Wyboru Przedmiotu Obieralnego na rok 2013

 • Wezwanie do uzupełnienia

 • Zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów

 

 Wzory wniosków dla doktorantów:

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: I rok
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: II - V rok
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • Oświadczenie członka rodziny doktoranta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej
     
    Admin © Politechnika Śląska
     
    Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
    Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
    Do pobrania