Microsoft Imagine

 

Licencje na oprogramowanie firmy Microsoft

Wydział Inżynierii Biomedycznej uczestniczy w programie Microsoft Imagine Premium (dawne DreamSpark Premium), w ramach którego pracownicy oraz studenci Wydziału mają możliwość pobierania oraz instalacji oprogramowania firmy Microsoft.

Oprogramowanie udostępnione w ramach programu Microsoft Imagine może być wykorzystane jedynie w celach niekomercyjnych w tym dydaktycznych oraz badawczych. Bardzo ważne jest zapoznanie się z warunkami licencji Microsoft Imagine Subscription Agreement Direct Subscriptions. W ramach programu nie są dostępne programy: Outlook, Word, Excel oraz PowerPoint.

Dostęp do systemu

W czasie logowania do systemu należy użyć nazwy użytkownika oraz hasła, z których korzysta się przy dostępie do systemów w domenie polsl.pl np. SOTS/EKOS.

 

System Microsoft Imagine Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Osobą odpowiedzialną za program z ramienia Wydziału jest dr inż. Jacek Kawa

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DreamSpark