DreamSpark

Licencje na oprogramowanie firmy Microsoft

Wydział Inżynierii Biomedycznej uczestniczy w programie DreamSpark Premium (dawne MSDN AA), w ramach którego pracownicy oraz studenci Wydziału mają możliwość pobierania oraz instalacji oprogramowania firmy Microsoft.

Oprogramowanie udostępnione w ramach programu DreamSpark może być wykorzystane jedynie w celach niekomercyjnych w tym dydaktycznych oraz badawczych. Bardzo ważne jest zapoznanie się z warunkami licencji EULA. Odpowiedź na pytanie dotyczące licencji oraz na wiele innych dotyczących programu, można znaleźć w FAQ.

Lista oprogramowania dostępna nieodpłatne dla pracowników oraz studentów naszego Wydziału jest dostępna pod poniższym adresem: DreamSpark-Premium-Lista-Oprogramowania.aspx

 

Dostęp do systemu

Logowanie do systemu jest zintegrowane z domeną polsl.pl. Dotychczasowe konta zachowały swoją ważność.

System DreamSpark Wydziału Inżynierii Biomedycznej

Osobą odpowiedzialną za program z ramienia Wydziału jest dr inż. Marcin Bugdol.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DreamSpark