DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Prezentacja specjalności Biomechatronika i Sprzęt Medyczny:

                     

 

Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry w ramach studiów inżynierskich I stopnia, na specjalności Inżynieria Wyrobów Medycznych:

 

Przedmioty prowadzone przez pracownimów Katedry w ramach studiów magisterskich II stopnia, na specjalności Biomechatronika i Sprzęt Medyczny:

 

 

 

Pracownicy Katedry są autorami lub współautorami następujących podręczników i skryptów związanych z biomechaniką i bioinżynierią:

 

 • "Cementy w chirurgii kostnej" - A. Balin. 

 

 • "Wykorzystanie metod inżynierskich w analizie chodu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - praca zbiorowa pod red. R. Michnik, I. Kopyta, K. Jochymczyk-Woźniak. 

 

                         

 

 • "Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna" - praca zbiorowa pod red. M. Gzik, M. Lewandowska-Szumieł, M. Pawlikowski, M. Wychowański. 

 

 • "Modelowanie i prognozowanie zmian morfologii głowy dziecka" - W. Wolański, 2015.

 

 • "Metody interaktywnej rehabilitacji dzieci z dysfunkcją kończyn dolnych z wykorzystaniem mechatronicznego urządzenia terapeutycznego" - I. Chuchnowska, A. Sękała, J. Świder, 2014.

 

                         

 

 • "Wiodące prace doktorskie z biomechaniki u progu XXI wieku" - praca zbiorowa, pod red. A. Wit, 2014.

 

 • "Badania modelowe i doświadczalne chodu człowieka w aspekcie procesu jego rehabilitacji" - R. Michnik, 2013.

 

 • "Modelowanie oraz nowoczesne metody inżynierskiego wspomagania leczenia wad narządu ruchu człowieka" - M. Gzik, 2013.

                       

 

 • "Biomechanika stabilizacji kręgosłupa szyjnego"
  -
  W. Wolański, D. Larysz, 2011.

 • "Biomechanika narządu ruchu człowieka" - praca zbiorowa
  pod red. D. Tejszerskiej, E. Świtońskiego, M. Gzika, 2011.

 • "Modelowanie skrzywień bocznych kręgosłupa człowieka"
  -
  D. Tejszerska, I. Mańka, 2010.


               

 • "Identyfikacja sił w strukturach anatomicznych kręgosłupa szyjnego człowieka" - M. Gzik, 2008.

 • "Biomechanika kręgosłupa człowieka" - M. Gzik, 2007

 • "Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane.     Laboratorium"  - praca zbiorowa pod red. D. Tejszerskiej,
  E. Świtońskiego, 2004.

                       

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność Dydaktyczna