DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

     

      Katedra posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę naukową oraz nowoczesne laboratoria badawcze wyposażone w aparaturę  nowej generacji zapewniające wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz badań naukowych. Prowadzona jest aktywna wspópraca naukowo-badawcza i wdrożeniowa  z przemysłem wyrobów medycznych oraz wiodącymi jednostkami ochrony zdrowia w kraju. Rozwijana jest także współpraca w obszarze inżynierii biomedycznej z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, która umożliwia rozwój innowacyjnych technologii i wyrobów oraz zapewnia wysoki poziom prac naukowo-badawczych i procesu dydaktycznego.

Kierunki badań naukowych:

  • Transfer innowacji w zakresie nowych wyrobów i technik wytwarzania biomateriałów, materiałów i wyrobów medycznych oraz doskonalenie systemu i metod oceny ich jakości.
  • Rozwijanie i stosowanie metod mechaniki doświadczalnej do badań stanów i naprężeń w obeiktach biomechanicznych i mechanicznych w symulowanych warunkach laboratoryjnych, przedklinicznych i klinicznych.
  • Optymalizacja kształtu, własności mechanicznych i fizykochemicznych oraz użytkowych implantów i instrumentarium do protetyki stomatologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegowej.
  • Badania fizykochemiczne i biokompatybilności biomateriałów oraz jakości użytkowej materiałów i wyrobów medycznych.
  • Badanie odporności na korozję lub biodegradację biomateriałów metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych.
  • Badania nad nową generacją sprzętu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji - projekotwanie, wytwarzanie, badania techniczne i kliniczne.

 

POBLEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH:

Implanty w chirurgii kostnej


Stymulacja zrostu, regeneracja tkanek i terapia przeciwbólowa

 

Implanty w chirurgii szczękowo - twarzowej i protetyce stomatologicznej

 

Implanty w chirurgii małoinwazyjnej (stenty)

 

 

Zrobotyzowane urządzenia do rehabilitacyjne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn górnych z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

 

Urządzenie mechatroniczne do prowadzenia wielopłaszczyznowego ruchu biernego i czynnego kończyn dolnych z wykorzystaniem metod naurofizjologicznych

 

 

System do interaktywnej rehabilitacji neurofizjologicznej i diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność Naukowa