Działalność Naukowa Katedry

Aktualne projekty realizowane na Katedrze

Projekty zakończone

Efekty prac objęte ochroną prawną
  • Uniwersalne stanowisko do kalibracji kamer 3D, wzór użytkowy, PL120170-U1
  • Stanowisko do diagnostyki, monitorowania i leczenia zmian nowotworowych skóry kończyn oraz sposób sterowania stanowiskiem, wynalazek, PL391510-A1


 

Badania prowadzone w Katedrze Informatyki i Aparatury Medycznej koncentrują się głównie na systemach medycznych. Dużo uwagi poświęca się poprawie procesów diagnostycznych poprzez automatyzację analizy danych i rozpoznawania obrazów. Różnorodne systemy komputerowego wspomagania diagnostyki ułatwiają pracę lekarzom, realizując czasochłonną analizę danych pochodzących z rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Metody przetwarzania, zaprojektowane i zaimplementowane w celu detekcji guzów mózgu, zmian stwardnienia rozsianego lub mięsaków, są zbliżone do sposobu postępowania doświadczonych diagnostów, skracając czas potrzebny na postawienie diagnozy. Wynikiem analizy obrazów jest wyznaczenie i wizualizacja regionów dotkniętych zmianami chorobowymi. Na tej podstawie możliwy jest opis ilościowy rejestrowanych zmian. Katedra współpracuje z głównymi szpitalami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lokalnymi firmami medycznymi.

Badania prowadzone są także w dziedzinie komputerowo wspomaganej chirurgii. Rozwijane są metody i urządzenia, opracowane w celu planowania i przeprowadzania zabiegów małoinwazyjnych w oparciu o wcześniej wykonane obrazowanie medyczne. Tworzone są wirtualne modele organów, aby zapewnić chirurgom lepszą wizualizację i potrzebne oprogramowanie. Dzięki dotacjom polskiego rządu wzrasta dostępność nowoczesnych technik w dziedzinie medycyny.

W Katedrze Informatyki i Aparatury Medycznej realizowane są także badania nad rejestracją oraz przetwarzaniem danych biometrycznych, w szczególności pochodzących z sygnałów biomedycznych, takich jak elektrokardiografia czy termografia.

Badane są systemy informacji medycznej. Tworzone i rozwijane są rozproszone systemy medyczne, sieci archiwizacji obrazów i sposoby pozyskiwania danych.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działalność Naukowa