3 listopada 2015
Ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca” 2015/2016

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicepremiera-Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

      Konkurs jest adresowany do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia studiów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

 

      Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wytypuje pięciu laureatów nagród głównych, którzy wezmą udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 13-17 kwietnia 2016 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz koszty podróży i pobytu laureatów w Genewie.

 

      Podczas pięciu edycji konkursu ocenie komisji konkursowej poddano już łącznie 379 rozwiązań, przyznano 23 równorzędne nagrody główne, wyróżnieniami uhonorowano 48 wynalazków, a na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie laureaci zdobyli 8 złotych, 9 srebrnych i 3 brązowe medale, a także liczne nagrody specjalne.

     

      Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 2 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą na stronie:

http://patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/

 

Informacje na  temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

Justyna Bonar, jbonar@tu.kielce.pl

Kamil Kot, kkot@tu.kielce.pl

tel. 41 34 24 387

Wiadomość utworzona: 3 listopada 2015 20:20, autor: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada 2015 21:36, wykonana przez: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej