16 marca 2020
DYDAKTYKA W TRYBIE ZDALNYM / REMOTE LEARNING
 

Drodzy Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna,

W bieżącej nadzwyczajnej sytuacji, przy zawieszeniu zajęć dydaktycznych na naszej uczelni, przechodzimy na ich realizację z użyciem technologii kształcenia zdalnego (która realizowane jest od lat na naszym wydziale dla każdego przedmiotu w trybie blended learning równolegle z kształceniem bezpośrednim) zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez wszystkie katedry Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska.

Studenci, którzy automatycznie wraz z rozpoczęciem studiów mają tworzone konta platformy zdalnej edukacji https://platforma.polsl.pl/rib/ są na bieżąco informowani przez kanały komunikacyjne danego modułu przedmiotowego, przez prowadzących o wybranych formach kształcenia zdalnego, w tym przesyłanych prezentacjach, zadaniach, quizach, testach i przekazach on-line z wykorzystaniem dostępnych technologii typu Live Streaming.

Uprzejmie informujemy w imieniu Studium Języków Obcych, że jednostka ta prowadzi zajęcia ze wszystkich języków obcych w trybie zdalnym. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji studentom. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych.

Wykorzystajmy najbliższy czas pożytecznie i mądrze!

  

 

Dear students of Biomedical Engineering,

In the current extraordinary situation, when we suspend teaching at our university, we switch to the implementation of the teaching methods using remote learning technology (which has been implemented for years at our faculty for each subject in the blended learning mode parallel to direct education) according to the schedule prepared by all departments of the Faculty of Biomedical Engineering of the Silesian University of Technology.

Students who automatically have remote education platform accounts https://platforma.polsl.pl/rib/ created at the beginning of their studies are informed on an ongoing basis by the communication channels of a given subject module, by the trainers about the selected forms of remote education, including presentations, tasks, quizzes, tests and on-line transmissions using available Live Streaming technologies.

We kindly inform you on behalf of the Foreign Languages Study that this unit conducts classes in all foreign languages in remote mode. We kindly ask you to pass this information to the students. A detailed schedule is available on the Foreign Languages Study website.

Let's use the nearest time wisely!

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 09:50, autor: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020 10:13, wykonana przez: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej