12 grudnia 2018
Konkurs "Student - Wynalazca"
 
 

W imieniu Organizatora zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów Politechniki Śląskiej do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca. 

 

Konkurs Student-Wynalazca jest organizowany od 2010 r. przez Politechnikę Świętkokrzyską w Kielcach. Jest adresowany do studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Laureaci konkursu zyskają możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14.04.2019 r. oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.


Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 25.01.2019 r. 

 

Regulamin konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Oświadczenie

 

 

Plakat

Wiadomość utworzona: 12 grudnia 2018 15:24, autor: Katarzyna Nowakowska
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej