28 sierpnia 2018
Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/19
 
 

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/19 są następujące:

 

 - Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do 12 września 2018 r. 

 

- Wniosek o stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych student składa
w
Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym semestrze. Student obowiązany jest dołączyć do wniosku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (ZARZĄDZENIE NR 71/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 16 lipca 2018 r.)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w dziekanacie p. 007, odpowiednio w terminach do dnia 20 października w semestrze zimowym i 5 marca w semestrze letnim. Wnioski złożone po tych terminach zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne:

05.10.2018 r. – na miesiąc październik,

05.11.2018 r. – na miesiąc listopad,

06.12.2018 r. – na miesiąc grudzień.

 

Wniosek o stypendium socjalne winien być złożony kompletny.

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w podanym terminie wniosek zostanie rozpatrzony w następnym miesiącu.

W/w stypendia przyznawane są na semestr.

Wiadomość utworzona: 28 sierpnia 2018 11:14, autor: Katarzyna Nowakowska
Ostatnia modyfikacja: 28 sierpnia 2018 11:16, wykonana przez: Katarzyna Nowakowska
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej