21 lipca 2017
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 

Zgodnie z art. 181 ust.2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

1.       wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami

lub

2.       wybitne osiągnięcia w sporcie

 

Wniosek jest dostępny na stronie http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra

 

Wnioski proszę składać do Dziekanatu do dnia 01.09.2017r.

Wiadomość utworzona: 21 lipca 2017 13:20, autor: Katarzyna Nowakowska
Ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2017 13:21, wykonana przez: Katarzyna Nowakowska
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej