4 lutego 2016
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej a Firmą Philips

 

W dniu 3 lutego w Zabrzu miało miejsce podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej reprezentowanym przez JM Rektora prof. Andrzeja Karbownika oraz Dziekana prof. Marka Gzika a Firmą Philips reprezentowaną przez Prezesa Philips Polska Jarosława Lange oraz Dyrektora Healthcare Innovation Philips Research Rob Ijffa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą oraz Panią Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatą Mańka - Szulik, jak również dyrektorzy największych ośrodków medycznych naszego regionu.      

  

   Umowa otwiera nowe karty historii Wydziału. Porozumienie w sposób formalny potwierdza wzajemną wielopłaszczyznową współpracę pomiędzy Wydziałem Inżynierii Biomedycznej a jednym ze światowych liderów w tworzeniu i wdrażaniu systemów diagnostyczno-terapeutycznych do zastosowań klinicznych jakim jest Firma Philips.

Wspólna inicjatywa przyczyni się do wskazania dalszych kierunków rozwoju naukowego, zaowocuje wspólnymi projektami badawczymi, ale również kreować będzie profil absolwenta na miarę współczesnych wyzwań medycyny XXI wieku. Dużą korzyścią dla studentów będzie praktyczny udział firmy Philips reprezentującej najwyższy poziom technologii medycznych w procesie kształcenia.

 

Wraz z podpisaniem porozumienia powołana została Rada Programowa, w skład której weszli:

 •  Prof. Andrzej Hajdasiński - Przewodniczący, Nyenrode Business University, Holandia,
 •  Prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Kierownik Katedry Biomechatroniki,
 • Prof. Ewaryst Tkacz, Kierownik Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych,
 •  Prof. Ewa Piętka, Kierownik Katedry Informatyki i Aparatury Medycznej,
 • Dr Marcin Kaczmarek, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Przemysłem,
 •  Dr Paweł Kostka, Prodziekan ds. Studenckich,
 • Rob IJff, Director Healthcare Innovation Philips Research,
 • Rogier Niessen, Department Head Biomedical Systems, Philips Research.
 • Kors van Wyngaarden, Medical Officer Digital Healthcare, Informatics Solutions and Services,
 • Jaroslaw Lange – Dyrektor Generalny Philips Health Systems na Polskę i Kraje Bałtyckie,
 • Tomasz Pilewicz, Government and Public Affairs Manager

 

   Na funkcję przewodniczącego wybrany został jednogłośnie prof. Andrzej Hajdasiński reprezentujący Nyenrode Busines University z Holandii. Wśród wspólnych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje rozpoczęcie prac nad utworzeniem Centrum Badawczego w oparciu o projekt regionalny Assist-Med-Sport-Silesia - Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, który znalazł się na liście kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa śląskiego.         

     Wydarzenie to będzie źródłem wymiernych korzyści dla miasta i regionu, w którym od lat skupiony jest duży potencjał polskich renomowanych jednostek ochrony zdrowia i instytutów badawczych oraz firm działających w szerokim obszarze Inżynierii Biomedycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z wydarzenia dostępna w zakładce Galeria zdjęć.

Wiadomość utworzona: 3 lutego 2016 21:00, autor: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2016 11:43, wykonana przez: Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Inżynierii Biomedycznej