STUDIA II STOPNIA:

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł - magister

Niestacjonarne (NZ II) - tryb zaoczny

 • czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry
 • uzyskany tytuł - magister
 • kryteria przyjęć

  Studia II stopnia (magisterskie)
   
  są skierowane do Absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii i pokrewnych.

Specjalności na kierunku Górnictwo i Geologia: 

Elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, NZ)
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, NZ)
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, NZ)
Geodezja górnicza (S)
Geologia górnicza i poszukiwawcza (S, NZ)
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (NZ)
Przeróbka kopalin stałych i marketing (S)
Zarządzanie menedżerskie w górnictwie (S, NZ)
Informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, NZ)

Specjalności na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa: 

Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (S, NZ)
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, NZ)
Gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe (S, NZ)

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia II stopnia - magisterskie