PLANY STUDIÓW DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KIERUNEK AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Karty przedmiotu

 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Karty przedmiotu dla semestrów 1-3

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO PODZIEMNE I OCHRONA POWIERZCHNI

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA ZŁÓŻ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA W GÓRNICTWIE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ GEODEZJA GÓRNICZA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ GEOLOGIA GÓRNICZA I POSZUKIWAWCZA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ MASZYNY GÓRNICZE, BUDOWLANE I DROGOWE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICZE I WIERTNICZE

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ PRZERÓBKA KOPALIN STAŁYCH I MARKETING

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Karty przedmiotu

SPECJALNOŚĆ BHP I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA OCHRONY I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

KIERUNEK MINING AND GEOLOGY

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

PLANY STUDIÓW  ROZPOCZĘTYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 I WCZEŚNIEJ

KIERUNEK: AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Studia I stopnia

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych 
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

 

KIERUNEK: GÓRNICTWO i GEOLOGIA

Semestry 1-3

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

Elektrotechnika i automatyka w górnictwie

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geodezja górnicza Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geologia górnicza i poszukiwawcza Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geologia inżynierska i geotechnika Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Górnictwo odkrywkowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Przeróbka kopalin stałych i marketing Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Semestry 1-3

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy

Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany studiów