PLANY STUDIÓW

KIERUNEK: AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Studia I stopnia

Plan studiów stacjonarnych

Plan studiów niestacjonarnych 
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

 

KIERUNEK: GÓRNICTWO i GEOLOGIA

Semestry 1-3

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

Elektrotechnika i automatyka w górnictwie

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geodezja górnicza Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geologia górnicza i poszukiwawcza Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Geologia inżynierska i geotechnika Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Górnictwo odkrywkowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Maszyny górnicze, budowlane i drogowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Przeróbka kopalin stałych i marketing Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Semestry 1-3

Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia

Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy
Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia
Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe Plany studiów
Karty przedmiotów / sylabusy

Efekty kształcenia:
studia I stopnia
studia II stopnia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plany studiów