RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 

Dr hab. inż. Piotr BAŃKA, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

Mgr Mirosław BENDZERA, Prezes Zarządu – Grupa Kapitałowa FAMUR S.A.

Mgr Zdzisław BIK, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Mgr Piotr BRAMORSKI, Prezes Zarządu – Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.

Dr inż. Piotr BUCHWALD, Prezes Zarządu – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Prof. dr hab. inż. Marek CAŁA, Dziekan – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

Jan CHOJNACKI, Prezes Zarządu – Zakład Górniczy SILTECH Sp. z o.o.

Prof. zw. dr hab. inż. Mirosław CHUDEK, Dr h.c., Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Mgr inż. Tomasz CUDNY, Prezes Zarządu – TAURON Wydobycie S.A.

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, Prezes Zarządu Głównego – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Dr hab. inż. Stanisław DUŻY, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Geomechaniki i Budownictwa Podziemnego

Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

Dr hab. inż. Krzysztof GALOS, prof. nadzwyczajny, Dyrektor – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Mgr Iwona GRAMATYKA, Prezes Zarządu – Polska Technika Górnicza S.A.

Prof. dr hab. inż. Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Dziekan – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

Dr hab. Filip GRZEGORCZYK, Prezes Zarządu – TAURON S.A.

Prof. dr hab. inż. Monika HARDYGÓRA, Dziekan – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Mgr inż. Włodzimierz HEREŹNIAK, Prezes Zarządu – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Dr Tomasz HERYSZEK, Prezes Zarządu – Węglokoks S.A.

Mgr inż. Mirosław JAŚNIOK, Prezes Zarządu – CARBOSPEC M. Jaśniok Sp. j.

Dr inż. Andrzej KACZMARCZYK, Prezes Zarządu – OPA-LABOR Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Antoni KALUKIEWICZ, Dziekan – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej

Jerzy KANAFEK, Prezes Zarządu – CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.

Mgr inż. Leonard KLABIS, Wiceprezes – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej, Oddział Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Dr inż. Artur KOZŁOWSKI, prof. nadzw. w ITI EMAG, Dyrektor – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 Andrzej ŁATKA, Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny – BATERPOL S.A.

Grzegorz MARKS, Prezes Zarządu – Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK II Sp. z o.o.

Prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI, Dziekan – Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek MATYSZKIEWICZ, Dziekan – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

Dr hab. inż. Ryszard MIELIMĄKA, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Eksploatacji Złóż

Mgr inż. Krzysztof MIJALSKI, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego CBiDGP

Dr hab. inż. Rafał MORGA, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Geologii Stosowanej

Jarosław MROZEK, Prezes Zarządu – Jastrzębska Spółka Węglowa Innowacje S.A.

Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI, Prezes – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Dr hab. inż. Joachim PIELOT, prof. PŚ, Kierownik – Katedra Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej

Mgr inż. Piotr PIĘTA, Prezes Zarządu, Dyrektor – Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A.

Prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA, Dziekan – Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Marek POZZI, prof. PŚ, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. inż. Krystian PROBIERZ, Dr h.c., Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Dariusz PROSTAŃSKI, prof. ITG KOMAG, Dyrektor – Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK, Dyrektor – Główny Instytut Górnictwa

Mgr Tomasz ROGALA, Prezes Zarządu – Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.

Mgr inż. Stefan SPYRA, Prezes – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Dr inż. Henryk STABLA, Prezes Zarządu – Grupa Kapitałowa Carboautomatyka S.A.

Prof. dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Mgr inż. Jerzy SUCHOSZEK, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – DAMEL S.A.

Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ, Dr h.c., Redaktor Naczelny – Archives of Mining Sciences

Grzegorz WACŁAWEK, Prezes Zarządu – Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI, Dziekan – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

PARTNERZY:

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
RADA PROGRAMOWA