Dr inż. Adam WASILCZYK

stanowisko

adiunkt

 

nr pokoju 

316

telefon

+48 32 237 11 22

e-mail

adam.wasilczyk@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • geologia złóż,

 • geneza, budowa petrograficzna i metamorfizm węgla kamiennego,

 • jakość węgla kamiennego w złożu oraz w procesie produkcyjnym,

 • gospodarka surowcami mineralnymi,

 • zawiesinowe paliwa węglowo-wodne,

 • geoturystyka.

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej

Członkowstwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Komisja Nauk Geologicznych PAN, oddział Katowice

Dorobek naukowy

 Monografie i książki m.in.:

 • Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2003 (z Probierz K., Gabzdyl W., Marcisz M., Lewandowska M., Komorek J.).

 • Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego (pokłady węgla – procesy przeróbcze – produkt handlowy). Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2006 (z Probierz K., Błaszczyński S., Gabzdyl W., Komorek J., Lewandowska M., Marcisz M.).

Publikacje m.in.:

 • Zawartość alkaliów w węglu koksowym pokładu 361 KWK „Pniówek” (SW część GZW). Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 254, Gliwice 2002, s. 157 – 167 (z Probierz K.).

 • Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla w procesie produkcyjnym KWK „Pniówek” (SW część GZW). Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 257, Gliwice 2003, s. 51–64 (z Gabzdyl W. i Probierz K.).

 • Występowanie i rozmieszczenie typów technologicznych węgla, określone na kolejnych etapach rozpoznawania złóż, na przykładzie KWK „Szczygłowice” i KWK „Pniówek” w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 257, Gliwice 2003, s. 193–206 (z Gabzdyl W., Probierz K. i Marcisz M.).

 • Jakość węgla koksowego w pokładzie 401/1 KWK „Pniówek” (SW część GZW). Materiały 27 Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Kraków 2004, s. 171–176 (z Probierz K.).

 •  Zmiany składu petrograficznego węgla koksowego w procesie przeróbczym KWK Pniówek (SW część GZW). Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 260, Gliwice 2004 (z Gabzdyl W. i Probierz K.).

 •  Characteristic of quality of coking coal in the seam 401/1 (the South-Western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland), Abstract Book 6th European Coal Conference, s. 29, Belgrade, Serbia & Montenegro 2005 (z Probierz K.).

 • Weryfikacja dokładności map parametrów jakości węgla koksowego za pomocą kontrolnych próbek bruzdowych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 268, Gliwice 2005, s. 183–193 (z Probierz K.).

 •  Problematyka VI Europejskiej Konferencji Węglowej w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra). Materiały z posiedzenia Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice Gliwice 2005 (z Probierz K. i Marcisz M.).

 • Quality of coking coal in the south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland, 16th Conference on Engineering Geology, s. 413-417, Bochum, Germany 2007 (z Probierz K.).

 • Atrakcje geoturystyczne zachodniej części Korsyki. Prace Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 32, s. 208-210, Katowice 2008 (z Stanienda K.).

 • Changes of quality in preparation process of coking coals from the south- western part of Upper Silesian Coals Basin, Poland. Freiberger Lagerstättenkolloqium zum 59. Berg- und Hűttenmänischen Tag – Erze, Industrieminerale, Salze, Kohlen. Abstracts Kolloqium 8, s. A13, TU Bergakademie Freiberg, Germany 2008 (z Probierz K.).

 • Surface Energy of the Coal Particles in a Cola-Water-Chemical System and Their Relation to the Stability of Highly Loaded Coal-Water Slurries. The XVI International Coal Preparation Congress 2010, Conference Proceedings. April 25-29, Lexington, Kentucky, USA 2010, p. 931 – 936 (z Ślączka A.).

 • Wpływ dodatków chemicznych na sedymentację wysokozagęszczonych zawiesin węglowo-wodnych. Przegląd Górniczy nr 7-8, s. 117-121, Katowice 2011 (z Ślączka A.).

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wasilczyk Adam