Dr inż. Ewa STRZAŁKOWSKA

stanowisko

adiunkt

nr pokoju

514

telefon

+48 32 237 27 34

e-mail

ewa.strzalkowska@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Charakterystyka mineralno-geochemiczna ubocznych produktów spalania węgla w aspekcie ich oddziaływania na środowisko.

 • Formy występowania siarczków w węglu oraz możliwości ich wydzielania

 • Wykonywanie i analiza wyników badań derywatograficznych minerałów i skał

 Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Komisji Nauk Geologicznych - Polskiej Akademii Nauk

 • Członek Głównej Komisji Muzealnictwa i Tradycji Górniczych SITG

 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

 • Członek Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mineralogicznych wybranych ubocznych produktów spalania węgla. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

 

 Publikacje m.in.:

 • E. Strzałkowska - „Ocena własności  fizykochemicznych i mineralogicznych odpadów  z kotłów fluidalnych dla możliwości ich wykorzystania w budownictwie podziemnym.” Kwartalnik naukowo-techniczny, Budownictwo Górnicze
  i Tunelowe 4/2010.

 • E. Strzałkowska – „Mineralogical and geochemical characterization of the combustion wastes according to their influence on the environment”.  Transactions of the VSB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series 2/2010.

 • Kapuściński T., Strzałkowska E. : Cenospheres from fly ashes of Łaziska power plant. Mineralogical Society of Poland vol. 32, Mineralogia, Special Papers, 2nd Central- European Mineralogical Conference 2008 (CEMC) Szklarska Poręba, 9-14 September 2008.

 • Kapuściński T. Strzałkowska E. : Wykorzystanie mikrosondy elektronowej do badań odpadów paleniskowych. Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2007”.  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.  Górnictwo z. 280. Gliwice 2007.

 • Kapuściński T., Strzałkowska E.: Wykorzystanie analizy termicznej do badań składu fazowego odpadów paleniskowych. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik, tom 1 zeszyt 2. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice  2006.

 • Kapuściński T., Strzałkowska E. : Ługowalność pierwiastków podstawowych i śladowych z odpadów paleniskowych lokowanych w wyrobiskach górniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Kwartalnik, Tom 21- Zeszyt 3. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005.

 • Cempiel E., Strzałkowska E. : Influence of soil condition on the damage done to buildings. ISSN 1213-1962 Transactions of the VSB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series. 11.2004.

 • Strzałkowska E.: Odpady paleniskowe Elektrowni „Łaziska” w świetle wyników  badań chemicznych.  Konferencja Naukowa „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju”  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z.260. Gliwice 2004.

 • Strzałkowska E.: Charakterystyka    mineralno  –  geochemiczna   popiołów i żużli powstałych ze spalania węgla na przykładzie Elektrowni „Łaziska”. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 19. Zeszyt 1. 2003.

 • Strzałkowska E.:  Charakterystyka zmienności jakościowej węgli spalanych w elektrowni „Łaziska”. Przegląd Górniczy 1/2002.

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Turystyka górska

 • Muzyka


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strzałkowska Ewa