RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

27 listopada 2019

  Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 2, Gliwice

Aula 200 

10.15 - Otwarcie Obrad przez Dziekana Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Prof. dr. hab. inż. Franciszka PLEWĘ

   10.30-12.00 Obrady Plenarne, część 1

 

Piotr BOJARSKI - Polska Grupa Górnicza S.A.: Polski węgiel w gospodarce

 

Artur DYCZKO - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: Strategia Grupy Kapitałowej JSW, jako przykład odważnej wizji funkcjonowania przedsiębiorstwa surowcowego w warunkach zmieniającego się rynku

 

Jerzy KICKI - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN: Górnictwo wobec surowcowych wyzwań przyszłości

 

12.00-12.30 Przerwa na kawę

 

12.30-14.00 Obrady Plenarne, część 2

 

Włodzimierz MOSÓR, Jerzy PICUR, Piotr WOJTACHA - Wyższy Urząd Górniczy: Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych

 

Jacek KORSKI - Grupa Kapitałowa FAMUR S.A.: Projekt Amasra East – od projektu do porażki

 

Bernard KRAKOWCZYK, Andrzej TOR, Wojciech ZASADNI, Leszek ŻYREK - BECKER WARKOP Sp. z o.o.: Nowoczesne systemy transportu dołowego z napędem elektrycznym firmy BECKER WARKOP Sp. z o.o.

 

14.00 Lunch

PATRONAT MEDIALNY:

 

PARTNERZY:

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program 2018