RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

27 listopada 2019

  Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Politechniki Śląskiej

ul. Akademicka 2, Gliwice

Aula 200Przewodniczący obrad: dr hab. inż. Stanisław DUŻY, prof. PŚ

Sekretarz: dr inż. Marcin POPCZYK

 

10.15

Otwarcie Obrad przez Dziekana Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa
i Automatyki Przemysłowej prof. dr. hab. inż. Franciszka PLEWĘ

 10.30-12.00

 Obrady Plenarne, część 1

 Piotr BOJARSKI – Polska Grupa Górnicza S.A., Polski węgiel w gospodarce.

 Artur DYCZKO – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Strategia Grupy Kapitałowej JSW, jako przykład odważnej wizji funkcjonowania przedsiębiorstwa surowcowego w warunkach zmieniającego się rynku.

 Zygmunt ŁUKASZCZYK – Politechnika Śląska, Podziemne magazyny gazu (metanu)
w zlikwidowanych kopalniach. Szanse i zagrożenia.

 12.00-12.30

Przerwa na kawę

 12.30-14.00

Obrady Plenarne, część 2

 Włodzimierz MOSÓR, Jerzy PICUR, Piotr WOJTACHA – Wyższy Urząd Górniczy, Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.

 Jacek KORSKI – Grupa Kapitałowa FAMUR S.A., Projekt Amasra East – od projektu do porażki.

 Bernard KRAKOWCZYK, Andrzej TOR, Wojciech ZASADNI, Leszek ŻYREK – BECKER WARKOP Sp. z o.o., Nowoczesne systemy transportu dołowego z napędem elektrycznym firmy BECKER WARKOP Sp. z o.o.

 Iwona GRAMATYKA – Polska Technika Górnicza S.A., PTG S.A. – partner polskiego przemysłu ciężkiego.

 14.00

Lunch

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

PARTNERZY:

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Program 2018