PRACOWNIA INŻYNIERII GEOCHEMICZNEJ

Analizator STA 449 F3 Jupiter

Badanie metodami termicznymi (TGA/DTA/DSC) składu mineralnego skał węglanowych, ilastych i skał zawierających substancję organiczną. Badanie zdolności sorpcyjnych substancji organicznych i nieorganicznych względem gazów (np. CO2).

Autoklaw EZE-Seal firmy Autoclave Engineers

Przeprowadzanie reakcji w warunkach wysokich ciśnień (do 250 bar) i temperatur (do 125oC), także w środowiskach agresywnych, w celu np. syntezy związków nieorganicznych, testowania odporności materiałów na korozję chemiczną.

Analizator C-Therm

Laboratorium wyposażone jest w analizator C-Therm, umożliwiający pomiar przewodności cieplnej próbek skał. Jest to badanie nieniszczące, umożliwiające pomiar dla próbek o różnych wymiarach. Jedynym warunkiem jest uzyskanie na próbce równej, gładkiej powierzchni o średnicy co najmniej 17 mm.

Profesjonalne oprogramowanie do modelowania reakcji w systemach geochemicznych typu woda-skała-gaz, w celu np. doboru metod remediacji środowiska.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PRACOWNIA INŻYNIERII GEOCHEMICZNEJ