Dr inż. Katarzyna NOWIŃSKA

stanowisko

adiunkt

 

nr pokoju

317

telefon

32 237 20 98

e-mail

katarzyna.nowinska@polsl.pl

 
   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Badania trwałości pierwiastków towarzyszących koncentratom Zn-Pb w środowisku hipergenicznym.
 • Mineralogia i geochemia żużli hutnictwa cynkowego.
 • Nowe metody odzysku pierwiastków towarzyszących z żużli hutnictwa cynkowego.
 •  Inżynieria materiałowa.

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej (od 2005 r.) 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (od 2008r.)
 • Współorganizator cyklicznej konferencji naukowej: „Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych” (od 2008 r.).
 • Członek Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN O/Katowice (od 2011 r.)  

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Pozzi M., Nowińska K.: „Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących koncentratom Zn-Pb w technologii Imperial Smelting Process, Wyd. Pol. Śląskiej, 2006, Monografia nr 91, ISBN 83-7335-311-9

 • Adamczyk Z., Melaniuk-Wolny E., Nowińska K.: „The minerlogical and chemical study of feedstock mixtures and by-products from pyrometallurgical process
  of zinc and lead production”, Wyd. Pol. Śląskiej, 2010, ISBN 978-83-7335-766-2
   

 Publikacje m.in.:

 • „Zawartość pierwiastków towarzyszących w materiałach procesu technologicznego ISP Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, t.22, z.3, Kraków 2006 ( z Pozzi M.).

 • „Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzyszących w procesie technologicznym ISP Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, t.22, z.3, Kraków 2006 (z Pozzi M.).

 • „Influence of bone union elektrostimulation on corrosion of Ti6A14V ELI alloy implants”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, The International OCSCO World Press, vol. 28, iss. 1, 2008 ( z Szewczenko J. Basiaga M.).

 • „Skład fazowy pyłu powstającego w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie””, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 285, Gliwice 2008 (z Melaniuk-Wolny E., Adamczyk Z.).

 • „Specjacja wybranych metali zawartych w pyle powstającym w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie””, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 285, Gliwice 2008 (z Melaniuk-Wolny E.).

 • „Wybrane właściwości fizykochemiczne pyłów powstających w procesie technologicznym Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”, Rudy i Metale Nieżelazne, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., R 54, nr 1, Warszawa 2009 ( z Melaniuk-Wolny E.).

 • „Składowisko żużli z rafinacji ołowiu antropogenicznym złożem niektórych metali”, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Puck 22-25.04.2009 r. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Maliny, Wydawnictwo PZITS, Poznań 2009 (z Adamczyk Z., Pozzi M.)

 • „Corossion resistance of Ti-6Al-4V alloy after diverse surface treatments”, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, vol. 41, no. 5, Darmstadt 2010 (z Szewczenko J., Walke W., Marciniak J.)

 • „Szacowanie ilości metali ciężkich w Składowisku Odpadów Niebezpiecznych Huty  Cynku “Miasteczko Śląskie””, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, T. 5, Z. 4, Gliwice 2010 ( z Pozzi M.).

 • „Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów wybranymi pierwiastkami w gminie  Pawłowice”, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, T. 5, Z. 4, Gliwice 2010 ( z Adamczyk  Z., Komorek J., Kozik A.).

 • „Biokompatybilność modyfikowanaego powierzchniowo stopu Ti6Al4V ELI badanego  w SBF”,  Inżynieria Biomateriałów, R. 14, nr 106/108, Kraków 2011 (z Loska S., Szewczenko J., Tyrlik- Held J., Paszenda Z., Pochrząst M.).

 • „Wpływ wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V ELI po anodyzacji”, Przegląd Elektrotechniczny, R. 87, nr 3, Warszawa 2011 ( z Szewczenko J., Marciniak J.).

 • „Effect of surface pretreatment on corrosion resistance of anodically oxidized Ti6Al7Nb alloy”, Springer, Lecture Notes in Computer Science, LectureNotes in Bioinformatics vol. 7339 (z Szewczenko J. Marciniak J., Tyrlik-Held J.).

 • „Electrochemical properties of Ti-6Al-4V ELI alloy after anodization”, Springer, Lecture Notes in Computer Science, LectureNotes in Bioinformatics vol. 7339 (z Kiel M., Szewczenko J. Marciniak J.).

 • „Mobilność pierwiastków towarzyszących odpadom hutnictwa cynku i ołowiu w środowisku”,Kwartalnik Górnictwo i Geologia, T. 8, Z. 1, Gliwice 2013 (z Adamczyk Z.).

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nowińska Katarzyna