Dr inż. Tadeusz MZYK

stanowisko

adiunkt

 

nr pokoju

287

telefon

+48 32 237 13 03

e-mail

tadeusz.mzyk@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Określanie geologiczno- inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

 • Badania własności i warunków geologiczno-inżynierskich dla określenia kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych, dokumentowanie geologiczno-inżynierskie.

 • Analiza stateczności skarp i nasypów.

 • Określanie właściwości gruntów antropogenicznych i ich przydatności do celów budowlanych.

 • Modelowanie warunków migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym.

 • Pozyskiwanie energii cieplnej z gruntu.

 • Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w ujęciu regionalnym i lokalnym.

 • Bezpieczne składowanie odpadów.

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • Adiunkt w Zakładzie Geologii Środowiska, Hydrogeologii i Gospodarki Wodnej (od 2006)

 • Studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, na specjalności Sozologia Górnicza (od 1998 - 2004)

 • Studia magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, na specjalności Geologia Górnicza i Poszukiwawcza (od 1993 - 1998)

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek komitetu PKN nr 254 ds. geotechniki

 • Członek SITG oddział Gliwice

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Metodyka oceny zagrożeń jakości wód podziemnych w wyniku migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK „Katowice – Kleofas” Ruch I, seria MONOGRAFIE, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007, ISBN 978-83-7335-418-0 (z  Pozzi M.)

 • Wybrane właściwości fizyczne mieszanin glebotwórczych przydatnych do tworzenia obudowy biologicznej budowli ziemnych z odpadów górniczych, (monografia) ISBN 83-913824-4-3, Katowice 2003 (z Patrzałek A., Pozzi M., Cempiel E.), w Patrzałek A., Pozzi M. [red.]: Obwałowania cieków wodnych i szlaków komunikacyjnych, Problemy przyrodniczo – techniczne.

 Publikacje m.in.:

 • Pozzi M., Mzyk T.: Wyprzedzająca regulacja stosunków wodnych na terenie górniczym KWK Pniówek, Kwartalnik Górnictwo i Geologia 2010, tom 5 zesz. 4, s. 201-210

 • Pozzi M., Mzyk T.: Lokalne zmiany rodzaju gruntów jako przyczyna wystąpienia rezydualnych zmian siły ciężkości w rejonie zapadliska przy szybie V KWK Szczygłowice, Kwartalnik Górnictwo i Geologia 2010, tom 5 zesz. 4, s. 209-220

 • Pozzi M., Mzyk T.: Wyjaśnienie przyczyn występowania anomalii grawimetrycznych na terenie górniczym KWK „Szczygłowice” z wykorzystaniem sondowania CPTU Przegląd Górniczy 10/2010, s. 11-15

 • Strefy występowania rozluźnienia gruntu na terenie górniczym KWK „Szczygłowice”, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, 2010 Tom 4, z. 3

 • Pozzi M., Mzyk T., Adamczyk Z., Łozińska M.: Wpływ warunków środowiskowych na niszczenie obiektów sakralnych na przykładzie kościoła w Prószkowie. Zesz. Nauk. Pol. Śl. Seria Górnictwo 2008 z. 285, s. 233-239,

 • Mzyk, T. ; Korczyk, A.: Ocena antropopresji w rejonie ujęcia wód podziemnych "Ostropa" w północnej części Gliwic. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Górnictwo 2007, z. 285, s. 187-197,

 • Pozzi M., Mzyk T.: Dokumentowanie geotechniczne w oparciu o sondowanie CPTU, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Górnictwo z. 280, s 93 - 102, Gliwice 2007

 • Pozzi M., Mzyk T.: Wykorzystanie sondowania statycznego CPTU do oceny parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Górnictwo 2007, z 280, s 103 - 113,

 • Pozzi M., Mzyk T.: Ocena wpływu na środowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń w świetle modelowania hydrogeochemicznego. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, 2007 z. 3/1, s. 461 – 474,

 • Pozzi M., Mzyk T.: Możliwości wykorzystania popiołów z ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze do wypełnienia wylewiska „Staniszów”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 267, s 189 - 204,

 • Wielowariantowa prognoza dopływu wód do odkrywkowej kopalni wapienia „Strzelce opolskie”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Górnictwo 2004 z. 260, s 189 - 204

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Turystyka, sport,

 • Odnawialne źródła energii

 • Historia


 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Mzyk Tadeusz