Dr hab. inż. Marek MARCISZ

 

stanowisko

Prof. PŚ

 

nr pokoju 

 323

telefon

 +48 32 237 10 26

e-mail

marek.marcisz@polsl.pl

www

http://www.igs.polsl.pl/marcisz/index.html

    English version

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • geologia złóż

 • geoinformatyka

 • geostatystyka

 • szacowanie zmian jakości węgla kamiennego na poszczególnych etapach jego eksploatacji i przeróbki

 • petrologiczna ocena procesów wzbogacania i przetwórstwa węgla

 • zastosowanie technik informatycznych w geologii złożowej

 • górniczo-geologiczne mapy cyfrowe

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • 2004 - nadal - adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

 • 1998 - 2004 - asystent w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • sekretarz Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice (od 1999 r.)

 • członek Zarządu Koła Zakładowego SITG przy Pol. Śl. (od 2011 r.)

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego
  w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2010

 • Komputerowe projektowanie inżynierskie w zastosowaniach górniczych. 10. Cyfrowe mapy górnicze i geologiczne. Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2008 (z Kowalik red. et al.)

 • Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego (pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy). Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2006 (z Probierz red. et al.)

 • Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Monografia, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2003(z Probierz red. et al.)

 • Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski w skali 1:50 000 - arkusz 695 Doruchów z objaśnieniami. Warszawa 1999 (z Probierz)

Publikacje m.in.:

 • The changes of the petrographic composition during the coal processing. Geologica Belgica, vol. 7, no. 3-4, s. 351-356, Belgium 2004 (z Probierz)

 • Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle. Sborník vědeckych prací Vysoké školy bánské - Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická, nr 2, s. 57-64, Ostrava 2002 (z Probierz)

 • Estimation of the hard coal quality in a deposit in view of national and international standards. Archiwum Górnictwa, vol. 55, nr 4, s. 847-863, Kraków 2010 (z Probierz)

 • Ewolucja szacowania zmian refleksyjności i składu petrograficznego węgli w złożu Pniówek w latach 1980-2010. Przegląd Górniczy, nr 12, s. 107-112, Katowice 2010 (z Probierz)

 • Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 26, z. 4, s. 71-87, IGSMiE PAN, Kraków 2010 (z Probierz)

 • Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 26, z. 2, s. 5-23, IGSMiE PAN, Kraków 2010

 • Szacowanie jakości węgla w złożu według Polskiej Normy
  i Międzynarodowego Systemu Kodyfikacji Węgla z użyciem programów Surfer i AutoCAD. Przegląd Górniczy, nr 3-4, s. 19-24, Katowice 2009 (z Probierz)

 • Nowe szanse i możliwości wykorzystania programów AutoCAD
  i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych – ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 23, z. 4, s. 259-195, IGSMiE PAN, Kraków 2007 (z Probierz)

 • Charakterystyka jakości węgla w SE części pokładu 501 KWK Staszic. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 268, s. 129-138, Gliwice 2005 (z Lewandowska)

 • Dokładność rozpoznania geologicznego złoża a możliwość selektywnej eksploatacji pokładów węgla. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 260, s.. 69-79, Gliwice 2004 (z Gabzdyl, Probierz)

 • Występowanie i rozmieszczenie typów technologicznych węgla, określone na kolejnych etapach rozpoznawania złóż, na przykładzie KWK Szczygłowice i KWK Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 257, s. 193-206, Gliwice 2003 (z Gabzdyl, Probierz, Wasilczyk)

 • Zmiany składu petrograficznego węgla w procesie produkcyjnym KWK Szczygłowice. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 257, s. 35-50, Gliwice 2003 (z Gabzdyl, Probierz)

 • Zmiany zawartości popiołu i siarki w węglach z pokładu 415/2
  w cyklu produkcyjnym KWK Szczygłowice. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 249, s. 135-145, Gliwice 2001 (z Probierz)

 • Zastosowanie kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 246, s. 439-450, Gliwice 2000 (z Probierz)

 • Zuskokowanie pokładów 358/1 i 401 w obszarze górniczym KWK Makoszowi. ZN Pol. Śl., seria: Górnictwo, z. 241, s. 201-215, Gliwice 1999 (z Probierz)

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • techniki multimedialne

 • muzyka z zakresu „ciężkiego brzmienia”

 • fantastyka w filmie i literaturze

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Marcisz Marek