Dr hab. inż. MAŁGORZATA LABUS, Prof. PŚ


stanowisko

profesor nadzwyczajny

 

nr pokoju

519

telefon

+48 32 237 26 64

e-mail

malgorzata.labus@polsl.pl

 
   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • procesy deterioracji naturalnych materiałów budowlanych
 • charakterystyka przestrzeni porowej skał klastycznych
 • zastosowanie metod termicznych w geologii

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • adiunkt w Instytucie Geologii Stosowanej
 • prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych 
 • opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geologów „Silesian”

  

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • IAMG – International Association for Mathematical Geosciences
 • PTG - Polskie Towarzystwo Geologiczne
 • PTMin - Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • SITG – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

 

Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Labus M., Labus K., 2003, 2008, 2012; Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice
 • Labus M., Krzeszowska E., 2006, Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice
 • Labus M., 2008; Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice
 • Labus M., 2011, Parametry przestrzeni porowej jako determinanty podatności na wietrzenie surowców skalnych – dolnośląskich piaskowców ciosowych, Wyd. Pol. Śl., Gliwice.

 

 Publikacje m.in.:

 

Realizacja projektu: “Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock” w latach 2013-15, w ramach polsko-norweskiej współpracy badawczej.

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • turystyka
 • sztuka ludowa

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Labus Małgorzata