Prof. dr hab. Krzysztof LABUS

 
 

stanowisko

Prof. zw.

 


nr pokoju 

 
518

telefon
fax

+48 32 237 29 42
+48 32 237 22 90 
 

e-mail

 krzysztof.labus@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

Od kilku już lat rozwijanym przeze mnie tematem badawczym są badania eksperymentalne i modelowanie hydrochemicznych efektów sekwestracji gazów kwaśnych (dwutlenku węgla i siarkowodoru) w poziomach wodonośnych. Poświęcone temu zagadnieniu były kierowane przeze mnie projekty badawcze (MNiSW i NCN), mające na celu sprecyzowanie możliwości i konsekwencji przechwytywania CO2 migrującego do poziomów wodonośnych południowej części GZW w przypadku niekompletnej sorpcji tego gazu, zatłaczanego do pokładów węgla. Umożliwiły on także oszacowanie przydatności tych poziomów do bezpośredniej sekwestracji CO2.
Aktualnie kieruję kolejnym projektem, finansowanym przez NCN, który tym razem, poświęcony jest roli gazów kwaśnych w kształtowaniu głębokich systemów hydrochemicznych, Równocześnie, wraz z kolegami z Uniwersytetu Stavanger oraz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, rozpoczęliśmy realizację projektu dotyczącego projektowania, wpływu na środowisko i skuteczność energetyzowanych cieczy do szczelinowania skał zbiornikowych ropy i gazu Europy Środkowej. Ciecze energetyzowane zawierają w swoim składzie gazy, między innymi właśnie CO2. Nie mogę powstrzymać się przed stwierdzeniem, że nasz projekt zajął pierwsze miejsce w rankingu konkursu Core Call w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej w 2013 roku.
Jednym z istotnych wątków moich zainteresowań jest wykorzystanie metod analizy danych złożonych w interpretacji i opisie procesów hydrogeochemicznych zachodzących w środowisku wód kopalnianych. Metody te służą interpretacji proporcji udziałów zmiennych tworzących sumy jednostkowe, mogą być zatem przydatne m.in. w analizie udziałów jonów w składzie wód podziemnych

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej
 

Sylwetka zawodowa:


- Zastępca ds. Dydaktyki Dyrektora Instytutu Geologii Stosowanej: 2000 -  2006
- Opiekun praktyk na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej:  1993 – 2004
- Opiekun praktyk na specjalności Geologia Górnicza i Poszukiwawcza: od 1993
- Geolog – Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne 1987-1989

 

Członkostwo w radach naukowych, komitetach i organizacjach


- Rada Naukowa Instytutu Nafty i Gazu – PIB w Krakowie
- Scientific Board of the Institute of Clean Technologies for Mining and Utilization of Raw Materials for Energy Use
- Komitet Techniczny nr 31 - Górnictwa Nafty i Gazu - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Polskie Towarzystwo Geologiczne członek Zarządu – od 2007 oraz vice Przewodniczący Oddziału Górnośląskiego PTG – od 2007
- SITG – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
- IAH- International Association of Hydrogeologists
- EGU - European Geosciences Union
- IMWA - The International Mine Water Association

Recenzent w czasopismach z LF:
Archives of Environmental Protection
Energy (Elsevier)
Energy Policy (Elsevier)
Experimental Thermal and Fluid Science (Elsevier)
Journal of Geochemical Exploration (Elsevier)
Mine Water and the Environment (Springer)

 Dorobek naukowy

 

Monografie i książki m.in.:

 • Labus K., Bujok P., Leśniak G., Klempa M., 2011, Badania reakcji w systemie woda-skała-gaz dla celów sekwestracji CO2 w poziomach wodonośnych. Wyd. Pol. Śl. Gliwice.
 • Labus K., 2009, Modeling hydrochemical effects of carbon dioxide sequestration in saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin. Wyd. Pol. Śl. Gliwice.
 • Labus K., 2007, Identyfikacja procesów formujących chemizm wód podziemnych w warunkach drenażu górniczego, w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyd. Pol. Śl. Gliwice
 • M.Labus, K.Labus, 2003, 2008, 2012; Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej, Wyd. Pol. Śl. Gliwice.
 • Labus K., 2003, Chemizm i pochodzenie wód kopalnianych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyd. Inst. Gosp. Sur. Min. i Energią PAN. Kraków.
   

 Publikacje (10 najważniejszych):

 1. Labus K., Skoczyńska S., 2013, Origin of sulfates in the post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland) Geological Quarterly Vol 57, No 3:561–566,
 2. Bujok P., Porzer M., Labus K., Klempa M., Pavluš J., 2013, Experimental modeling of abandoned shallow oil wells convergence. Engineering Geology: 157: 1-7
 3. Labus K., 2012, Phenomena at interface of saline aquifer and claystone caprock under conditions of CO2 storage. Annales Societatis Geologorum Poloniae (2012), vol. 82: 255-262.
 4. Labus K., Bujok P., 2011 CO2 mineral sequestration mechanisms and capacity of saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin (Central Europe) - Modeling and experimental verification. Energy 36: 4974 –4982 .
 5. Labus K, Labus M., 2010, Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii. Przegl. Geol. vol.58. nr. 5. pp.436-442.
 6. Labus K, Bujok P., 2009, Abandoned coal mines – source of unconventional forms of energy and space CO2 sequestration. Paper N 602.00. CD-ROM: Proceedings of the 24th World Gas Conference. Buenos Aires, Argentina 05-09 October 2009. (http://www.igu.org/html/wgc2009/papers/docs/wgcFinal00604.pdf).
 7. Labus K, 2008, Hydrochemical issues of CO2 sequestration in the Upper Silesian Coal Basin. Proceedings XXXVI International Association of Hydrogeologists Congress. 26 October – 1 November 2008 Toyama. pp. 357.
 8. Labus K., 2005, Origin of groundwater mineralization in coarse-grained Lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Geological Quarterly Nr 1. pp 75-82.
 9. Labus K., 1999 – Assessment of the role of heavy metals sources in water environment pollution - Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, Vol. 47. nr. 1
 10. Labus K., 1995 - Heavy-metal emissions from coal combustion in southwestern Poland. Energy Vol. 20, No. 11: 1115-1119, Elsevier.

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Kierownictwo badawczego projektu międzynarodowego:
Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe. FSB - Norweski Mechanizm Finansowy Badawczy; lider projektu - rozp. październik 2013. realizacja we współpracy z University of Stavanger i Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie
 
Kierownictwo prac naukowo-badawczych – Grantów:
• Grant NCN - Rola gazów kwaśnych (H2S i CO2) w formowaniu głębokich systemów hydrogeochemicznych.. kierownik projektu, realizacja od II 2013 do II 2016.
• Grant NCN N N525 363137 Eksperymentalne badania reakcji w układzie woda-skała-gaz dla celów sekwestracji CO2 w poziomach wodonośnych GZW. kierownik projektu, realizacjaod X 2009 do VII 2011
• Grant MNiSW umowa:2030/B/T02/2007/33: Potencjalne efekty sekwestracji dwutlenku węgla w poziomach wodonośnych karbonu południowej części GZW – kierownik projektu: rozp. pażdziernik 2007.
• Grant KBN 8 T12B 033 21: Wpływ zmian drenażu górniczego na chemizm potencjalnie leczniczych wód mineralnych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - zak. wrzesień 2003 - kierownik projektu
• Grant KBN (9T12B 022 09): Ocena zanieczyszczenia hydrosfery niektórymi metalami ciężkimi (Cd, Pb, Zn), w obszarze zlewni Białej Przemszy przy zastosowaniu analizy metabolizmu przemysłowego - kierownik projektu. Realizacja 1996-1997.
Udział w pracach naukowo-badawczych, o charakterze grantów, realizowanych za granicą:
• Grant GAČR (Grantova Agentura Česke Republiky) GAČR 105/04/0521: ”Predikce výstupních cest termálních vod na základě strukturně–tektonické a geofyzikální analýzy ve vztahu k těžbě v sokolovské pánvi” – wykonawca; zak. 2006
• Grant Czech Mining Office: Grant CBU Praha, No 31/2003: „Eliminace nebezpečí průvalu vod z detritu a zvýšených přítoků důlních vod do činných dolů“ – wykonawca: zak. 2005
• 3. IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis – Laxenburg, Austria) Quantification of selected chemicals emission in the area of Upper Elbe and Upper Oder River Basins, 1994
 
Udział w programach międzynarodowych:
• Stypendium Naukowe NATO (IV Konkurs) – realizowany temat: Mineral waters of potential medicinal use in the borderland of Poland and Czech Republic within the Upper Silesian Coal Basin; 2002 – 2003.
• IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) – Projekt: ”Long-term environmental policy planning”, 1994.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

MTB, Orienteering, Skitouring, Tug of War 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Labus Krzysztof