Dr hab. Joanna KOMOREK

stanowisko

Prof. PŚ

 

nr pokoju 

315

telefon

+48 32 237 90 26

e-mail

joanna.komorek@polsl.pl

  
 

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Własności optyczne i struktura wewnętrzna składników petrograficznych węgla.

 • Własności optyczne i struktura wewnętrzna składników petrograficznych węgla poddanych obróbce termicznej.

 • Skład petrograficzny, własności  chemiczno-technologiczne i charakterystyka jakości węgla zmetamorfizowanego termicznie.

 • Badania mineralogiczno-chemiczne odpadów i skał towarzyszących pokładom węgla. Charakterystyka petrograficzna pyłów węglowych.

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • 09.1985 – 06.1993 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 • od 1993 Politechnika Śląska, Instytut Geologii Stosowanej

Członkowstwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • PTG sekcja petrologii węgla

 • Komisja Nauk Geologicznych PAN

 • ICCP

Dorobek naukowy

 Monografie i książki m.in.:

 • Komorek J.: Własności optyczne węgla typów 31-42 z pokładów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Wydawnictwo Oddziału PAN Kraków, 1996

 • Probierz K., Komorek J., Lewandowska M., Marcisz M., Wasilczyk A.: „Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego” praca pod red. K. Probierza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

 • Morga R., Komorek J.: Zmienność cech optycznych i struktury witrynitu poddanego oddziaływaniu temperatur w zakresie 400 – 1200oC. Prace geologiczne PAN nr 152, Kraków 2004

 • Probierz K., Gabzdyl W., Błaszczyński S., Komorek J., Lewandowska M., Marcisz M., Szpyrka J., Wasilczyk A.: Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego (pokłady węgla – procesy przeróbcze – produkt handlowy) - praca zbiorowa pod redakcją K. Probierza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Publikacje m.in.:

 • Komorek J., Pozzi M.: Optical anisotropy of coal from the Jastrzębie Fold (Upper Silesian Coal Basin), Kwartalnik Geologiczny vol.40, nr 3, 1996

 • Komorek J., Morga R., Pozzi M.: Optical anisotropy of vitrinite in coal seams from the fold area in the Upper Silesian Coal Basin (Poland). Proceedings of XIII International Congress on Carboniferous Permian (XIII ICC-P), August 28 - September 2, 1995,Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CLVII, Kraków, Poland, 1997.

 • Komorek J., Morga R., Pozzi M.: Anizotropia optyczna węgla na tle struktur tektonicznych GZW, Karbo nr 1-2, 1998

 • Adamczyk Z., Komorek J.: Charakterystyka petrograficzna frakcji pylastej węgla na przykładzie KWK Anna. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo z.241, Gliwice, 1999

 • Adamczyk Z., Komorek J.: Refleksyjność witrynitu we wkładkach płonnych pokładów górnych warstw brzeżnych niecki jejkowickiej GZW. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo z.241, Gliwice, 1999

 • Komorek J., Morga R.: Badania refleksyjności i anizotropii optycznej witrynitu. Przegląd Górniczy nr 3, 2000

 • Komorek J., Morga R., Lewandowski M: Własności optyczne witrynitu poddanego obróbce termicznej na przykładzie węgla z kopalni Chwałowice z GZW. Przegląd Górniczy nr 11, 2000

 • Komorek J, Morga R.: Relationship between the maximum and random reflectance of vitrinite for coal from the Upper Silesian Coal Basin (Poland),Fuel 81, 2002

 • Komorek J., Morga R.: Vitrinite reflectance property change during heating under inert conditions, International Journal of Coal Geology 54,2003

 • Komorek J., Morga R, Krzeszowska E.: Relationship between optical properties of sporinite and vitrinite subjected to the thermal treatment in laboratory conditions. Acta Universitatis Carolinae, Prague, vol.45, 2003.

 • Komorek J., Krzeszowska E., Morga R.: Use of digital image analysis and reflectance measurements for determination of petrographic composition of coal. Acta Universitatis Carolinae, Prague, vol.45, 2003

 • Komorek J., Morga R.: Evolution of optical properties of vitrinite, sporinite and semifusinite in response to heating under inert conditions. International Journal of Coal Geology 71, 2007

 • Probierz K., Komorek J., Lewandowska M.: Zastosowanie badań petrologicznych w procesach uzyskiwania „czystych” paliw węglowych Przegląd Górniczy nr 7-8,2009

 • Botor D., Tobola T., Morga R., Komorek J.: Historia termiczna złoża węgla kamiennego Sabero (NW Hiszpania): wyniki badań anizotropii optycznej węgla i inkluzji fluidalnych. Documenta Geonica, 2, 2009, s. 17-22.

 • Komorek J., Lewandowska M., Probierz K.: Peculiarities of petrographic composition of coking coals in southwest part Upper Silesian Coal Basin (Poland) as result of thermal methamorphism influence. Archives of Mining Science, vol.55, nr 4, str783-798, 2010

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Komorek Joanna