Dr hab. inż. MAGDALENA KOKOWSKA-PAWŁOWSKA

stanowisko

Prof. PŚ

 

nr pokoju

518A

telefon

(32) 237 10 56

e-mail

magdalena.kokowska-pawlowska@polsl.pl

   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Petrologia i geochemia węgla

 • Petrologia i geochemia skał towarzyszących

 • Mineralogia

 • Geochemia środowiska

 

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Instytucie Geologii Stosowanej

 •  

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Współorganizator konferencji naukowej nt.: Rekultywacja terenów uprzemysłowionych, 2006

 • Współorganizator cyklicznej  konferencji naukowej nt.: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych od 2008

 • Wiceprezes – Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii od 2005

 • Członek Komisji Nauk Geologicznych  - Polskiej Akademii Nauk od 2006

Dorobek naukowy

 

Publikacje m.in.:

 • Próba określenia zależności pomiędzy składem chemicznym i wybranymi wskaźnikami geochemicznymi w skałach stropowych jako potencjalnych odpadach pogórniczych z niektórych pokładów warstw porębskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 18, zeszyt 3, Kraków 2002r. (Współautor B. Hanak).

 • Sulphide mineralization of micropetrographic composition of coal from the coal seam 610. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of  Mining and Geology, Institut of Environmental Engineering. 8th Conference on Environment and Mineral Processing. Part II, p. 457-462, Ostrawa 2004r. (Współautor B. Hanak).

 • Characteristics of variability of trace elements in coal ash from the 610 and 620 coal seams (the Poruba beds) of the Upper Silesian Coal Basin. Abstract Book. 56th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. Environmental management implications of organic facies studies. p. 41-43.  Budapest 2004r. (Współautor B. Hanak).

 • Zróżnicowanie petrograficzno-mineralogiczne oraz zmienność zawartości pierwiastków śladowych w tonsteinie z pokładu 610. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1697, seria Górnictwo, z. 269, s. 109-117, 2005r. (Współautor B. Hanak).

 • Zmienność zawartości pierwiastków śladowych i podrzędnych w litotypach węgla i ich popiołach z wybranych pokładów warstw porębskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1696, seria Górnictwo, z. 268, s. 67-76, 2005r. (Współautor B. Hanak).

 • Zmienność udziału pierwiastków śladowych w skałach ilastych towarzyszących wybranym pokładom warstw Porębskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Documenta Geonica, s. 53-59, Ostrava 2006r. (Współautor B. Hanak).

 • Zmienność zawartości pierwiastków śladowych w litotypach węgla i ich popiołach na tle profilów pokładu 630 (GZW).  Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 22, zeszyt 3, s. 68-77, Kraków 2006r. (Współautor B. Hanak).

 • Charakterystyka koncentracji pierwiastków śladowych w skałach towarzyszących  z pokładu 630. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1736, seria Górnictwo, z. 273, s. 27-37, 2006r. (Współautor B. Hanak).

 • Wpływ substancji mineralnej na zawartość wybranych pierwiastków śladowych w litotypach węgla z pokładu 308 (KWK Ziemowit). Kwartalnik, seria Górnictwo
  i Geologia, z. 3, tom. 2, Gliwice 2007, s. 31-41.  (Współautor B. Hanak).

 • Walory geoturystyczne bazaltów z Garbu Chełma. Górnictwo i Geologia. Kwartalnik Tom 3, zeszyt 1. Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2008, s. 17-28. (Współautor: K. Stanienda., M. Marcisz).

 • Concentration and distribution of trace elements i the coal from 308 coal seam (the Orzesze beds) of the Upper Silesian Coal Basin. Abstracts. International Conference on Coal and Organic Petrology. Spain, p.26, 2008.  (Współautor : B. Hanak)

 • The influence and mineralogical and petrological composition on the tace element content in the rocks associated with the 308 coal seam (USCB). Mineralogia vol. 32. Geochemical Mineralogical Petrological Research. Formerly Mineralogia Polonica s. 97., 2008.

 • Charakterystyka koncentracji pierwiastków śladowych w skałach współwystępujących z  pokładami węgla 308 i 405 w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Documenta Geonica. Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics Ostrava, v.v.i., Ostrava 2009, s. 99- 105.

 • Mineralogical, petrographical and geochemical characteristics of the associated rocks of the 405 and 408 coal seams from the Upper Silesian Coal Basin. Abstracts. Published by Serbian Academy of Sciences and Arts. Belgrade 2010, p. 39- 40. (Hanak B., Nowak J).

 • Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych pt. „Zmienność zawartości pierwiastków śladowych i podrzędnych w węglu i skałach towarzyszących pokładom warstw porębskich (610 i 620)” , rozpoczęty w 2002r. – zakończony 2005r.

 • Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego pt.  „Wpływ zróżnicowania mineralogiczno-petrograficznego na zmienność koncentracji pierwiastków śladowych i podrzędnych w skałach współwystępujących z pokładami węgla warstw załęskich (GZW)”- 2009.

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kokowska-Pawłowska Magdalena