Dr inż. Marian GOROL

stanowisko

adiunkt

 

nr pokoju

287

telefon

+48 32 237 13 03

e-mail

marian.gorol@polsl.pl

 
 
   

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Geologia złóż, geneza i metamorfizm węgla, petrografia węgla i skał towarzyszących pokładom węgla, jakość węgla, struktura bazy zasobowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Skały tufogeniczne GZW. Badania litofacjalne serii mułowcowej.
 • Projektowanie prac geologicznych i dokumentowanie złóż.
 • Gospodarka surowcami mineralnymi. Gospodarka odpadami pochodzenia mineralnego i ich składowanie.
 • Wpływy eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu, w szczególności niekorzystne zmiany własności geologiczno-inżynierskich gruntu oraz szkody typu hydrogeologicznego.
 • Ochrona obiektów geologicznych i geoturystycznych Górnego Śląska.

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Sylwetka zawodowa:

 • Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
 • W latach 1995-2000 na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii Stosowanej i studia doktoranckie pod opieką naukową prof. zw. dr hab. inż. Wiesława Gabzdyla.
 • W roku 2000. obrona pracy doktorskiej, z wyróżnieniem, i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
 • Od grudnia 2000 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Geologii Stosowanej.
 • Od lipca 2009 r. Społeczny Inspektor Pracy na Wydziale Górnictwa i Geologii.
   

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa
   
   

Dorobek naukowy

Monografie i książki m.in.:

 • „Geologia i bogactwa mineralne Górnego Śląska i obszarów przyległych” (2008r., współautor)
   

 Publikacje m.in.:

 • „Charakterystyka pola metamorfizmu w złożu węgla kamiennego Dębieńsko” (2003r.)

 • „Występowanie i jakość antracytów w krajach Azji” (2006r., współautor)
 • „Wpływ odwadniania zlikwidowanej kopalni rud miedzi Lubichów na deformacje powierzchni terenu” (2007r., współautor)

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Muzyka
 • Historia i tradycje Górnego Śląska

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Gorol Marian