Materiały do przedmiotu GEOLOGIA OGÓLNA:

 KONSPEKT NR 1
Wiadomosci wstepne z tektoniki
Określanie położenia warstwy w przestrzeni
Pomiary kompasem geologicznym

 KONSPEKT 2
Określanie położenia warstwy z mapy
Intersekcja geologiczna warstw

 KONSPEKT 3
Typy struktur geologicznych
Deformacje ciagłe i nieciagłe

 KONSPEKT 4
Intruzje, niezgodnosci
Czytanie map geologicznych

 KONSPEKT 5
Przekrój geologiczny z mapy

 KONSPEKT 6
Minerały skałotwórcze

 KONSPEKT 7
Skały magmowe

 KONSPEKT 8
Skały osadowe - okruchowe i ilaste

 KONSPEKT 9
Skały osadowe - pochodzenia chemicznego i organicznego


 

 Uproszczona tabela stratygraficzna

 

Mapki geologiczne do ćwiczeń:

Mapka 1

Mapka 2

Mapka 3

Mapka 4

Mapka 5

Mapka 6

Mapka 7

Mapka 8

Mapka 9

Mapka 10

Mapka 11

Mapka 12

Mapka 13

Mapka 14

Mapka 15

Mapka 16

Mapka 17

Mapka 18

Mapka 19

Mapka 20 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Geologia_ogolna