Materiały do przedmiotu  "Geologia strukturalna i kartografia geologiczna"

Wyznaczanie parametrów przemieszczenia uskokowego oraz elementów zalegania i miąższości warstwy

Wyznaczanie rozsunięcia pionowego i stratygraficznego na podstawie zdjęcia wyrobiska korytarzowego

 

 

 Diagram rozetowy – statystyczne opracowanie wyników pomiarów

 

 Diagram punktowy i konturowy

 

Konstrukcje na diagramie stereograficznym:

 Orientacja krawędzi przecięcia płaszczyzn i wyznaczanie kąta dwuściennego między tymi płaszczyznami

Wyznaczanie rzeczywistego kąta upadu na podstawie upadów pozornych

 

 

Polecamy podręcznik „Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej”, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Geologia dynamiczna i strukturalna