Dr ŁUKASZ GAWOR


stanowisko

adiunkt

 

nr pokoju 

 318

telefon

 (32) 237 28 48

e-mail

 lukasz.gawor@polsl.pl

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • Sozologia górnicza
 • Przepisy prawne dotyczące rekultywacji
 • Rekultywacja i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych
 • Geoturystyka
   

Zobacz profil w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej

 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (SDS)
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
   

Dorobek naukowy:

 Monografie i książki m.in.:

 • „Der Einfluss von Rechtsvorschriften auf Rekultivierung und Folgenutzung der Bergehalden am Beispiel des Oberschlesischen Steinkohlebeckens und des Ruhrgebietes“ – w przygotowaniu
   

 Publikacje m.in.:

 • Probierz K., Gawor Ł., Jonczy I., Marcisz M., 2017: Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. [w:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 33 z. 1, s. 35-50. 15 p., IF 0,567
 • Jonczy I., Gawor Ł., 2017: Coal mining and post-metallurgic dumping grounds and their connections with exploitation of raw materials in the region of Ruda Śląska. [w:] Archives of Mining Sciences, vol. 62 iss. 2, s. 301-311. 20 p., IF 0,55
 • Kobylańska M., Gawor Ł., 2017: Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. [w:] Pr. Komis. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr. 2017 vol. 31 no. 1, s. 68-80. 12 p.
 • Probierz K., Jonczy I., Gawor Ł., 2017: Historia i współczesność – kopalnia soli w Berchtesgaden. [w:] Wiad. Gór. 2017 r. 68 nr 3, s. 160-164. 5 p.
 • Gawor Ł., 2017: Potential conflicts connected with the recovery of secondary materials from post mining waste dump [w:] Environ. Socio-Econom. Stud. 2017 vol. 5 iss. 4, s. 82-86, 6 p.
 • Gawor Ł., 2004: Großschutzgebiete in der Karpaten- und Alpenregion – Bestand, Gefährdungen, Entwicklung – Wie lassen sich die positive Elemente des Alpenprozesses auf die Karpaten übertragen? [in:] Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt (München), 68./69 Jahrgang (2003/2004), s. 35-47.
 • Gawor Ł., 2002: Nature protection and human impact on the mountain environment in the Carpathian and Alpine countries – learning from the Alpine experiences towards the sustainable development of the Carpathians. [in:] The Alpine Process – an Approach for other mountain regions? International Conference Berchtesgaden, 26.-29.06.2002, Resolutions.
 • Gawor Ł., Main M., 2007: Ausgewählte Umweltprobleme im Ruhrgebiet und im Oberschlesischen Kohlenbezirk (GZW) am Beispiel von Bergehalden. [in:] Veröffentlichungen von der 16. Tagung für Ingeniuergeologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07. bis 10. März 2007, Hsg. Otto F., s. 95-103.
 • Patrzałek A., Gawor Ł., 2008: Uregulowania prawne a praktyka rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk po górnictwie węgla kamiennego. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo, z. 285, s. 199-208.
 • Gawor Ł., 2009: Uregulowania prawne w Polsce i Niemczech. Gospodarka odpadami górniczymi. [w:] Odpady i środowisko, nr 1 (55)/09, s. 32-36.
 • Gawor Ł., Dolnicki P., 2010: Zabytki techniki górniczej i obiekty dziedzictwa kulturowego Spitsbergenu (Svalbard, Arktyka). [w:] Przegląd Górniczy, nr 7-8, s. 74-77.
 • Gawor Ł., Jankowski A.T., Ruman M., 2011: Post-mining dumping grounds as geotourist attractions in the Upper Silesian Coal Basin and the Ruhr District [in:] Moravian Geographical Reports, vol. 19, 4/2011, s. 61-68.
 • Gawor Ł., 2012: Wybrane problemy prawne dotyczące rekultywacji zwałowisk pogórniczych w Zagłębiu Ruhry i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym [w:] Kwartalnik Górnictwo i Geologia, t. 7, z. 2, s. 129-138.
 • Dolnicki P., Grabiec M., Puczko D., Gawor Ł., Budzik T., Klementowski J., 2013: Variability of the temperature and thickness of permafrost active layer between southern and northern regions of Svalbard (exemplified on Hornsund – SW Spitsbergen and Kinnvika – Nordaustlandet). Polish Polar Research (po recenzjach, przyjęte do druku).

 

Aktualny wykaz publikacji

Pracowników Politechniki Śląskiej

dostępny jest na stronie internetowej:

 http://www.bg.polsl.pl/expertus/p/ 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • turystyka wysokogórska (Alpy, Pireneje, Karpaty)
 • wyprawy polarne (Spitsbergen)
 • sport: bieganie, piłka nożna, narciarstwo biegowe
   

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
GaworLukasz