GEODEZJA GÓRNICZA

Studia I-go stopnia – inżynierskie

   Wykształcenie absolwenta specjalności Geodezja Górnicza oparte jest na szerokich podstawach wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz górnictwa i geologii.
Absolwent poznaje problematykę prowadzenia prac geodezyjnych na powierzchni oraz w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Absolwent studiów I stopnia w szczególności przygotowany jest do wykonywania:
• pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
• rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz prac kartograficznych związanych z redakcją map,
• analizy szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu górniczego,
• opracowań w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej,
• sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz w przedsiębiorstwach geodezyjnych i w państwowych organach służby geodezyjnej i kartograficznej. Może ubiegać się o uzyskanie uprawnień mierniczego górniczego. Zgodnie z pismem GGK z dnia 13 lipca 2015 roku (nr NG-KiSZ.901.126.2015.AG) może także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 4, na podstawie art. 44 ust. 4. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z późn. zmianami). W trybie ww. artykułu na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, GGK może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych. Długoletnia praktyka zawodowa powinna wskazywać na udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych o asortymencie zgodnym z zakresem uprawnień zawodowych.

Studia II-go stopnia – magisterskie

Kierunek: Górnictwo i geologia
Specjalność: Geodezja Górnicza
Studia II-go stopnia – magisterskie

   Wykształcenie absolwenta specjalności Geodezja Górnicza oparte jest na szerokich podstawach wiedzy z zakresu geodezji i kartografii oraz górnictwa i geologii.
Absolwent poznaje problematykę prowadzenia prac geodezyjnych na powierzchni oraz w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. Absolwent studiów II stopnia w szczególności przygotowany jest do wykonywania:
• pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji,
• rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
• prac związanych z redakcją map oraz  opracowań w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej,
• pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych,
• geodezyjnej obsługi  kopalń podziemnych i odkrywkowych,
• map numerycznych oraz dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalń z wykorzystaniem technik komputerowych,
• pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu oraz obiektów,
• prognoz wpływów podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty
• prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami kopalin użytecznych.
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w działach mierniczo-geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz w przedsiębiorstwach geodezyjnych i w państwowych organach służby geodezyjnej i kartograficznej. Może ubiegać się o uzyskanie uprawnień mierniczego górniczego. Zgodnie z pismem GGK z dnia 13 lipca 2015 roku (nr NG-KiSZ.901.126.2015.AG) może także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 4, na podstawie art. 44 ust. 4. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z późn. zmianami). W trybie ww. artykułu na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, GGK może uznać posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej za spełnienie wymagań kwalifikacyjnych. Długoletnia praktyka zawodowa powinna wskazywać na udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych o asortymencie zgodnym z zakresem uprawnień zawodowych. 

 

Studia stacjonarne I stopnia
plan.pdf aktualny

19 Geomechanika i Geotechnika karta przedmiotu.pdf
20 Geodezja karta przedmiotu.pdf
20 Geodesy karta przedmiotu.pdf
21 Rachunek wyrównawczy karta przedmiotu.pdf
22 Technika eksploatacji złóż karta przedmiotu.pdf
23 Geologia złożowa i kopalniana karta przedmiotu.pdf
24 Kartografia karta przedmiotu.pdf
25 Systemy CAD w geodezji karta przedmiotu.pdf
26 Elektroniczna technika pomiarowa karta przedmiotu.pdf
27 Urządzenia i napędy elektryczne karta przedmiotu.pdf
28 Hydrogeologia górnicza karta przedmiotu.pdf
29 Geodezja inżynieryjna karta przedmiotu.pdf
30 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
31 Wentylacja i pożary podziemne karta przedmiotu.pdf
32 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
33 Geodezja wyższa i satelitarna karta przedmiotu.pdf
34 Fotogrametria i teledetekcja karta przedmiotu.pdf
35 Badanie deformacji powierzchni terenu i górotworu karta przedmiotu.pdf
36 Maszyny górnicze karta przedmiotu.pdf
37 Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnie i górotwór karta przedmiotu.pdf
38 Systemy informacji przestrzennej karta przedmiotu.pdf
38 Spatial information systems karta przedmiotu.pdf
39 Geofizyka górnicza, tąpania i wstrząsy karta przedmiotu.pdf
40 Prawo geodezyjne i kartograficzne karta przedmiotu.pdf
41 Przepisy prawa geologicznego i górniczego karta przedmiotu.pdf
42 Zajęcia terenowe z geodezji I karta przedmiotu.pdf
43 Zajęcia terenowe z geodezji II karta przedmiotu.pdf
44 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
45 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
46 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne I stopnia
plan.pdf obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

19 Geomechanika i geotechnika karta przedmiotu.pdf
20 Geodezja karta przedmiotu.pdf
21 Technika eksploatacji złóż karta przedmiotu.pdf
22 Geologia złożowa i kopalniana karta przedmiotu.pdf
23 Kartografia karta przedmiotu.pdf
24 Podstawy geomatyki karta przedmiotu.pdf
25 Wentylacja i pożary podziemne karta przedmiotu.pdf
26 Geofizyka górnicza, tąpania i wstrząsy karta przedmiotu.pdf
27 Systemy CAD w geodezji karta przedmiotu.pdf
28 Wiertnictwo karta przedmiotu.pdf
28 Drilling karta przedmiotu.pdf
29 Hydrogeologia górnicza karta przedmiotu.pdf
30 Rachunek wyrównawczy karta przedmiotu.pdf
31 Elektroniczna technika pomiarowa karta przedmiotu.pdf
32 Geodezja inżynieryjna karta przedmiotu.pdf
33 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
34 Kataster i gospodarka nieruchomościami karta przedmiotu.pdf
35 Geodezja wyższa i satelitarna karta przedmiotu.pdf
36 Fotogrametria i teledetekcja karta przedmiotu.pdf
37 Badanie deformacji powierzchni terenu i górotworu karta przedmiotu.pdf
38 Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór karta przedmiotu.pdf
39 Systemy informacji przestrzennej karta przedmiotu.pdf
39 Spatial information systems karta przedmiotu.pdf
40 Urządzenia i napędy elektryczne karta przedmiotu.pdf
41 Maszyny górnicze karta przedmiotu.pdf
42 Prawo geodezyjne i kartograficzne karta przedmiotu.pdf
43 Przepisy prawa geologicznego i górniczego karta przedmiotu.pdf
44 Laboratorium terenowe z geodezji I karta przedmiotu.pdf
45 Laboratorium terenowe z geodezji II karta przedmiotu.pdf
46 Projekt inżynierski karta przedmiotu.pdf
47 Seminarium specjalnościowe karta przedmiotu.pdf
48 Praktyka zawodowa karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne II stopnia
plan.pdf aktualny

10 Geologia złóż karta przedmiotu.pdf
11 Wybrane zagadnienia z geodezji karta przedmiotu.pdf
12 Mapy górnicze, geometryzacja i gospodarka złóż karta przedmiotu.pdf
13 Kartografia komputerowa karta przedmiotu.pdf
14 Satelitarne techniki pomiarowe karta przedmiotu.pdf
15 Wybrane technologie pomiarów inżynierskich karta przedmiotu.pdf
16 Budownictwo na terenach górniczych karta przedmiotu.pdf
17 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
18 Ochrona terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
19 Odkrywkowe technologie górnicze karta przedmiotu.pdf
20 Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
20 Waste Management and Reclamation of Mine areas karta przedmiotu.pdf
21 Planowanie przestrzenne karta przedmiotu.pdf
22 Gospodarka nieruchomościami karta przedmiotu.pdf
23 Zarządzanie i marketing karta przedmiotu.pdf
23 Management and Marketing karta przedmiotu.pdf
24 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
25 Praktyka dyplomowa karta przedmiotu.pdf
26 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

Studia stacjonarne II stopnia
plan.pdf obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

12 Zaawansowane metody opracowania obserwacji karta przedmiotu.pdf
13 Mapy górnicze, geometryzacja i gospodarka złóż karta przedmiotu.pdf
14 Cyfrowe przetwarzanie obrazu karta przedmiotu.pdf
15 Satelitarne techniki pomiarowe i podstawy geodynamiki karta przedmiotu.pdf
16 Wybrane technologie pomiarów inżynierskich karta przedmiotu.pdf
17 Budownictwo na terenach górniczych karta przedmiotu.pdf
18 Geodezja górnicza karta przedmiotu.pdf
19 Ochrona terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
20 Odkrywkowe technologie górnicze karta przedmiotu.pdf
21 Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów górniczych karta przedmiotu.pdf
21 Waste Management and Reclamation of Mine areas karta przedmiotu.pdf
22 Planowanie przestrzenne karta przedmiotu.pdf
23 Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna karta przedmiotu.pdf
24 Pomiary przemieszczeń karta przedmiotu.pdf
25 Zarządzanie i marketing karta przedmiotu.pdf
25 Management and Marketing karta przedmiotu.pdf
26 Gospodarka nieruchomościami karta przedmiotu.pdf
27 Seminarium dyplomowe karta przedmiotu.pdf
28 Praktyka dyplomowa karta przedmiotu.pdf
29 Praca dyplomowa karta przedmiotu.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
GG