Studia podyplomowe „ROZGRANICZANIE I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ORAZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH” przygotowują specjalistów posiadających rozległą wiedzę teoretyczną i wysokie kwalifikacje w następujących zakresach:

 • Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Kataster i ewidencja gruntów i budynków, w szczególności prace związane z modernizacją ewidencji.
 • Infrastruktura Informacji Przestrzennej.
 • Podstawy negocjacji.
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.
 • Procedury technologiczne i dokumentacyjne w pracach geodezyjnych.
 • Historyczne aspekty katastru.
 • Procesy scalenia i wymiany gruntów.
 • Gospodarka nieruchomościami.
 • Rozgraniczania i podziały nieruchomości, w tym wykonywane w trybie administracyjnym lub sądowym, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych oraz prace związane z ustalaniem granic w trybie przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków.
 • Podziały nieruchomości na terenach rolnych i leśnych.
 • Przygotowanie dokumentacji do celów prawnych, w szczególności sporządzanie map do celów prawnych, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie dokumentacji związanych z wykupem lub wywłaszczeniem nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych.

Kryteria przyjęcia:
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, preferowana będzie specjalność geodezja górnicza (miernictwo górnicze).
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe po rejestracji elektronicznej w systemie SOREK składają na Wydziale następujące dokumenty:
- kwestionariusz osobowy wydrukowany w systemie SOREK,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Zgodnie ze stanowiskiem GGK zawartym w piśmie NG-KiSZ.900.96.2016 po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz przygotowania dokumentacji do celów prawnych, na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, absolwenci mają możliwość ubiegania się o uprawnienia zawodowe z zakresu, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy PGiK, w trybie ustanowionym przepisami art. 44 ust. 4 ustawy PGiK. Ponadto uznano, że wymagany okres długoletniej praktyki zawodowej, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy PGiK, może zostać ograniczony do 2 lat, przy czym praktyka ta mogłaby być realizowana w czasie odbywania studiów podyplomowych.

Kierownik Studiów podyplomowych „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych”
Dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła

Termin rozpoczęcia: semestr zimowy (październik 2017 r.)
Studia trwają 2 semestry
Wysokość opłaty: 3960 zł (1980 zł / semestr)
Organizacja zajęć:
- sobota od godziny 8:00
- niedziela – w wyjątkowych przypadkach – godziny poranne

Plan studiów.pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych