Seminaria Katedry Eksploatacji Złóż

PROCEDURA WYDANIA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH INDEKSOWANYCH W BAZIE WoS
W dniu 29.05.2018 o godz.12:15 wykład wygłosi dr hab. inż. Marcin Lutyński, prof. PS

CYTOWANIA PUBLIKACJI
W dniu 29.05.2018 o godz.12:15 wygłosi dr inż. Paweł Wrona

OCENA WPŁYWU CHROPOWATOŚCI RUROCIĄGU ORAZ LICZBY REYNOLDSA DLA PRZEPŁYWU QUASI-HOMOGENICZNEJ MIESZANINY POPIOŁU LOTNEGO I WODY W INSTALACJI HYDROTRANSPORTU GRAWITACYJNEGO
W dniu 27.03.2018 o godz.12:15 wykład wygłosił dr inż. Grzegorz Strozik

POSADOWIENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH – ASPEKT GÓRNICZY
W dniu 27.02.2018 o godz.12:00 wykład wygłosił dr inż. Rafał Jendruś

KOSZTY PRAC PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH ZWIĄZANYCH Z WENTYLACJĄ JAKO NIEZBĘDNY ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA PRZY PROWADZENIU EKSPLOATACJI ŚCIANOWEJ
W dniu 31.01.2018 o godz.12:00 wykład wygłosił dr inż. Dariusz Musioł

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI I SKANINGU LASEROWEGO W BADANIACH STANU TERMICZNEGO OBIEKTÓW ZBUDOWANYCH Z ODPADÓW POWĘGLOWYCH
W dniu 12.12.2017 o godz.12:15 wykład wygłosił dr inż. Zenon Różański

BEZPIECZNA I ENERGOOSZCZĘDNA WENTYLACJA KOPALŃ - SIECI WENTYLACYJNE Z ZALEŻNYMI PRĄDAMI POWIETRZA
W dniu 14.11.2017 o godz.12:30 wykład wygłosił dr inż. Grzegorz Pach

WENTYLACJA POŻAROWA TUNELI. STUDIUM PRZYPADKÓW
W dniu 24.10.2017 o godz.12:30 wykład wygłosił dr inż. Paweł Wrona

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY INSTYTUCIE EKSPLOATACJI
W dniu 30.05.2017 o godz.12:15 wykład wygłosili:
Reprezentacja Wydziału Górnictwa i Geologii w Konkursie Wiedzy Górniczej w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej - Rafał Blacha
Działalność SKNG Agrimensor w aspekcie realizacji celów naukowych, organizacyjnych i integracyjnych - Oliwia Kózka

INNOWACYJNE OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LASEROWEGO SKANINGU LOTNICZEGO W BADANIACH OBNIŻEŃ TERENU GÓRNICZEGO
W dniu 28.03.2017 o godz.12:15 wykład wygłosiła mgr inż. Kamila Kuzia

INNOWACYJNE METODY ZWALCZANIA ZAGROŻENIA WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO
W dniu 31.01.2017 o godz.12:15 wykład wygłosili: dr inż. Zbigniew Słota, dr inż. Krzysztof Słota, dr inż. Anna Morcinek-Słota

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA ZMIAN WIELKOŚCI SEJSMICZNOŚCI INDUKOWANEJ EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ
W dniu 15.11.2016 o godz.12:15 wykład wygłosił mgr inż. Tomasz Cichy

WPŁYW SYSTEMU PRZEWIETRZANIA ŚCIANY NA ZAGROŻENIE POŻARAMI ENDOGENICZNYMI W ZROBACH ZAWAŁOWYCH
W dniu 14.06.2016 o godz.12:00 wykład wygłosiła mgr inż. Magdalena Tutak

WYKORZYSTANIE SYSTEMU GNSS W POMIARACH GEODEZYJNYCH
W dniu 26.01.2016 o godz.13:45 wykład wygłosił dr inż. Paweł Sikora

BADANIA RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH PODCZAS ĆWICZEŃ RATOWNICZYCH W KOMORZE ĆWICZEBNEJ CSRG S.A.
W dniu 15.12.2015 o godz.13:45 wykład wygłosiła dr inż. Aneta Grodzicka

USTALENIE REGRESYJNEJ ZALEŻNOŚCI WIĄŻĄCEJ KOŃCOWE KRZYWIZNY TEORETYCZNE I OBSERWOWANE DLA WARUNKÓW GEOLOGICZNO – GÓRNICZYCH JEDNEJ Z KOPALŃ JSW
W dniu 27.10.2015 o godz.13:45 wykład wygłosiła mgr inż. Justyna Orwat

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ŻELAZA METALICZNEGO W USUWANIU JONÓW METALI Z WÓD
W dniu 31.03.2015 o godz.13:00 wykład wygłosił dr inż. Tomasz Suponik

EMISJA DWUTLENKU WĘGLA Z NIECZYNNEGO SZYBU KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
W dniu 26.05.2015o godz.13:30 wykład wygłosił dr inż. Paweł Wrona

ANALIZA ZALEŻNOŚCI ŚREDNICH DOBOWYCH STĘŻEŃ METANU NA WYLOCIE Z REJONU ŚCIANY POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI OPRACOWANIA PROGNOZ KRÓTKOTERMINOWYCH W OPARCIU O POMIARY W ŚCIANIE C-5 KWK „PNIÓWEK”
W dniu 27.01.2015 o godz.12:00 wykład wygłosił mgr inż. Adam Niewiadomski

BADANIA APARATÓW ROBOCZYCH W ASPEKCIE OBCIĄŻENIA TERMICZNEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH
W dniu 9.12.2014 o godz.13:45 wykład wygłosili: dr inż. Krzysztof Słota, dr inż. Zbigniew Słota

MAPY NUMERYCZNE W GÓRNICTWIE
W dniu 4.11.2014 o godz.12:15 wykład wygłosił dr inż. Marian Poniewiera

WYKORZYSTANIE CFD DO ANALIZY PRZEPŁYWU POWIETRZA PRZEZ WYROBISKA GÓRNICZE
W dniu 10.06.2014 o godz.13:45 wykład wygłosiła mgr inż. Magdalena Tutak

MECHANIZMY RETENCJI GAZÓW I BADANIA SORPCJI NADKRYTYCZNEGO DWUTLENKU WĘGLA NA ŁUPKACH GAZONOŚNYCH
W dniu 29.04.2014 o godz.13:45 wykład wygłosił dr inż. Marcin Lutyński

DROGI UCIECZKOWE W ROZLEGŁYCH REJONACH WENTYLACYJNYCH
W dniu 18.03.2014 wykład wygłosił dr inż. Henryk Badura

PROBLEMY ZWIĄZANE Z MODELOWANIEM DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO PRZY UŻYCIU MODELI NUMERYCZNYCH OŚRODKA CIĄGŁEGO
W dniu 14.01.2014 wykład wygłosił dr inż. Marek Wesołowski

PASYWNA TOMOGRAFIA SEJSMICZNA - WYBRANE ZAGADNIENIA
W dniu 26.11.2013 wykład wygłosił dr inż. Piotr Bańka

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Seminaria