W ofercie dla przemysłu

Katedra Eksploatacji Złóż prowadzi badania w zakresie:

 • systemów eksploatacji złóż oraz eksploatacji pod obiektami,
 • eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia tąpaniami oraz prognozowania i oceny stanu zagrożenia tąpaniami,
 • lokalizacji ognisk wstrząsów, wyznaczania parametrów sejsmologicznych górotworu,
 • oddziaływania wstrząsów na elementy zabudowy powierzchni terenu oraz optymalizacji sieci sejsmometrów w kopalniach,
 • komputerowych metod prognozowania wpływów eksploatacji na obiekty chronione oraz numerycznego modelowania procesów zachodzących w górotworze pod wpływem działalności górniczej,
 • optymalizacji wymiarów filarów ochronnych,
 • wentylacji i klimatyzacji kopalń, tuneli i innych budowli podziemnych, oraz regulacji kopalnianych sieci wentylacyjnej,
 • zwalczania pożarów i wybuchów w kopalniach, tunelach, budowlach podziemnych i na składowiskach odpadów pogórniczych,
 • zwalczania zagrożenia gazowego na terenach kopalń likwidowanych,
 • bezpieczeństwa pracy i ratownictwa w kopalniach, budowlach podziemnych i w zakładach zagospodarowania odpadów pogórniczych.
 • technologii bezodpadowych i systemów czystej produkcji w górnictwie podziemnym,
  analizy sieci rurociągów podsadzkowych,
 • systemów eksploatacji złóż z wykorzystaniem podsadzania lub doszczelniania pustek poeksploatacyjnych,
 • technologii podziemnego zgazowania węgla,
 • możliwości składowania CO2 w górotworze,
 • technologii wypełniania pustek w procesach likwidacji kopalń, podziemnych składowisk odpadów i oceny ich długookresowych oddziaływań na środowisko,
 • migracji zanieczyszczeń w górotworze otaczającym podziemne składowisko odpadów,
  doboru składu mieszanin do podsadzania i doszczelniania zrobów,
 • instalacji do podsadzania wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych i podziemnego składowania odpadów,
 • procesów zagospodarowania odpadów drobnoziarnistych w podziemnych technologiach górniczych,
 • wypełniania pustek podziemnych za pomocą otworów wiertniczych, procesu stabilizacji i wypełniania pustek podziemnych na obszarach objętych aktywnością górniczą,
 • technologii przeróbki kopalin, maszyn przeróbczych i utylizacji odpadów,
 • technologicznych procesów klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania różnymi metodami fizycznymi i fizyko-chemicznymi oraz odwadniania,
 • budowy i eksploatacji maszyn przeróbczych oraz systemów maszynowych,
  możliwości zagospodarowania i utylizacji odpadów,
 • analizy zagrożeń technicznych w systemach maszynowych przemysłu surowców mineralnych.
 • wykorzystania nowoczesnego sprzętu geodezyjnego w dziedzinie podstawowych prac z geodezji powierzchniowej i górniczej,
 • rozwijania technologii tworzenia map numerycznych i systemów informacji o terenie,
 • doskonalenia metodyki pomiarów i obliczeń geodezyjnych związanych z ochroną powierzchni i obiektów przed wpływami eksploatacji górniczej,
 • metod prognozowania deformacji terenu górniczego z wykorzystaniem technik komputerowych.


W ramach rozwiązywania wyżej wymienionych problemów realizacja finansowa może się odbywać w ramach płatnych zleceń lub zakupu ewentualnych technologii.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Oferta dla przemysłu