ul. Akademicka 2
(budynek Wydziału Górnictwa i Geologii)

PL-44-100 GLIWICE

Tel.: +48 32 2371314 
      +48 32 2372951

Fax: +48 32 2371238

rg4@polsl.pl

KIEROWNICTWO KATEDRY GEOMECHANIKI I BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO
         

 

 

Kierownik
 

 Dr hab. inż. 

 Stanisław DUŻY
 Prof. Politechniki Śląskiej

 e-mail: Stanislaw.Duzy@polsl.pl

Z-ca Kierownika

 Dr hab. inż.             

Roman ŚCIGAŁA
Prof. Politechniki Śląskiej
e-mail: Roman.Scigala@polsl.pl

 

 

 

Biuro Katedry

 

 

mgr Agata MILIAN

pokój 466

tel. 32 237-13-14 , 

32 237-29-51

fax 32 237-12-38
  e-mail: rg4@polsl.pl

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
KatedraRG4