NAUCZYCIELE AKADEMICCY
   
Kierownik
Dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ
tel.: 237-1274 pok.246;  237-2758 pok.441
e-mail: Krzysztof.Filipowicz@polsl.pl 

Z-ca Kierownika
Dr inż. Mariusz KUCZAJ
tel. 237.1274 pok.243; 237-2157 pok.445
e-mail: Mariusz.Kuczaj@polsl.plProf. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI tel. 237-2475 pok.411
  e-mail: Marian.Dolipski@polsl.pl
   
Prof. dr hab. inż. Marek JASZCZUK tel. 237-2124 pok.639
  e-mail: Marek.Jaszczuk@polsl.pl
 
Dr hab. inż. Piotr CHELUSZKA tel. 237-2256 pok.408
Prof. nzw. Pol. Śl. e-mail: Piotr.Cheluszka@polsl.pl

Dr inż. Daniel ADAMECKI tel. 237-2080 pok.209
e-mail: Daniel.Adamecki@polsl.pl
   
Dr inż. Wojciech GRZEGORZEK tel. 237-2234 pok.208
  e-mail: Wojciech.Grzegorzek@polsl.pl
   
Dr inż. Przemysław GRZESICA tel. 237-2632 pok.402
  e-mail: Przemyslaw.Grzesica@polsl.pl
   
Dr inż. Jan KANIA tel. tel. 237-2707 pok.407
  e-mail: Jan.Kania@polsl.pl
   
Dr inż. Rajmund MANN tel. 237-2113 pok.415
  e-mail: Rajmund.Mann@polsl.pl
   
Dr inż. Józef MARKOWICZ tel. 237-2632 pok.401
  e-mail: Jozef.Markowicz@polsl.pl
   
Dr inż. Arkadiusz PAWLIKOWSKI tel. 237-1192 p.403
e-mail: Arkadiusz.Pawlikowski@polsl.pl

Dr inż. Marek PROFASKA tel. 237-2317 pok.248
  e-mail: Marek.Profaska@polsl.pl
   
Dr inż. Eryk REMIORZ tel. 237-1444 pok.413
  e-mail: Eryk.Remiorz@polsl.pl
   
Dr inż. Piotr SOBOTA tel. 237-2392 pok.407A
  e-mail: Piotr.Sobota@polsl.pl
 
 
Dr inż. Michał STAWOWIAK tel. 237-2432 pok.444
e-mail: Michal.Stawowiak@polsl.pl

Dr inż. Andrzej WIECZOREK tel. 237-1584 pok.447A
  e-mail: Andrzej.N.Wieczorek@polsl.pl
   
Dr inż. Marcel ŻOŁNIERZ tel. 237-2432 pok.443
  e-mail: Marcel.Zolnierz@polsl.pl
   
Mgr inż. Grzegorz GŁUSZEK tel. 237-1444 pok.414
e-mail: Grzegorz.Gluszek@polsl.pl

Mgr inż. Anna KULCZYCKA tel. 237-2725 pok.442
  e-mail: Anna.Kulczycka@polsl.pl
   

 

UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH
   
Mgr inż. Anna BUJNOWSKA tel. 237-1444 pok.414
e-mail: Anna.Bujnowska@polsl.pl
 Mgr inż. Agata BUCHCIK tel. 237-2432 pok.443
e-mail: Agata.Buchcik@polsl.pl

Mgr inż. Jacek GAWLIK tel.. 237-2532 pok.406
e-mail: Jacek.Gawlik@polsl.pl

Mgr inż. Jakub KRÓLAK tel.237-1721 pok.405
e-mail: Jakub.Krolak@polsl.pl

 Mgr inż. Amadeus JAGIEŁA-ZAJĄC  tel.237-2532 pok.406
   e-mail: Amadeus.Jagiela-Zajac@polsl.pl

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
   
Mgr Barbara KWIECIEŃ tel. 237-20-52 pok.244
  e-mail: Barbara.Kwiecien@polsl.pl
   
Inż. Barbara CZOP tel. 237-12-74 pok.245

e-mail: Barbara.Czop@polsl.plPRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
   
Andrzej DROŹDZIOK tel. 237-21-02 pok.446
  e-mail: Andrzej.Drozdziok@polsl.pl
   
   
Stanisław KLUZ tel. 237-24-65 pok.404
e-mail: Stanislaw.Kluz@polsl.pl

   SENIORZY

Dr inż. Grzegorz BOBKOWSKI
Dr inż. Jan BĄK
Dr inż. Alfred CARBOGNO
Dr hab. inż. Jacek CZAPLICKI
Dr inż. Tadeusz GIZA
Dr inż. Jerzy KUCZYŃSKI
Dr inż. Lidia KUMOR-KUCZYŃSKA
Dr inż. Stanisław MIKUŁA
Dr inż. Grażyna OBER
Inż. Alojzy OPPELT
Mgr inż. Jan OSADNIK
Prof. dr  inż. Włodzimierz SIKORA
Prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ
Dr inż. Jacek SPAŁEK
Dr inż. AndrzejSTUDZINSKI
Dr hab. inż. Stanisław SZWEDA
Prof. dr hab. inż. Stanisław ŚCIESZKA
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Pracownicy