UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy, że dnia 21 czerwca 2019 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
 

**********************************************

PORADNIK STUDENTA

Wszystkich studentów, szczególnie I roku zachęcamy do zapoznania się z naszym
"Krótkim przewodnikiem dla studentów"

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Starostowie grup proszeni są o ustalenie trzech terminów egzaminów w porozumieniu z prowadzącymi przedmioty. Harmonogram egzaminów powinien zostać przekazany do Dziekanatu do 19 stycznia 2019 r. Wszystkie terminy egzaminów powinny odbyć się do 10 lutego 2019 r.

W przypadku przedmiotów niekończących się egzaminem, prowadzący powinni umożliwić ich zaliczenie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej,
tj. do 25 stycznia 2019 r.

Prowadzący przedmiot powinien wpisać ocenę do systemu EKOS w terminie do 7 dni od jej uzyskania. O ewentualnym braku oceny należy informować prowadzącego. Studenci powtarzający przedmioty (urlopy, warunki, różnice programowe) lub wykonujący je awansem, proszeni są o sprawdzenie, czy przedmioty te są dopisane w SOTS i zgłaszanie ewentualnych nieścisłości w Dziekanacie.

Zgodnie z decyzją Rektora system EKOS zostanie zamknięty 28 lutego 2019 r. o godz. 24:00.  Po tym terminie dokonywanie wpisów będzie niemożliwe.


Studenci, którzy nie spełniają warunków rejestracji na kolejny semestr powinni do 28 lutego 2019 r.  złożyć podanie o urlop pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Podania o warunkowy wpis na kolejny semestr należy złożyć w Dziekanacie do 5 marca 2019 r.

Studenci powracający po urlopie zobowiązani są do zgłoszenia się w Dziekanacie po wpis na kolejny semestr w terminie do 4 marca 2019 r. Niezgłoszenie się będzie uznane za niepodjęcie studiów i spowoduje skreślenie z listy studentów.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia stacjonarne