W dniu 18.03.2019 r. dziekanat będzie czynny w godzinach 10-12 oraz 13-15.
****************************************************
UWAGA !!!
Studia niestacjonarne II stopnia
semestr 1
Kierunek Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa
Uprzejmie informujemy, że są już gotowe umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych II stopnia.
*****************************************************
Uwaga !!!
Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zaliczyły całkowicie semestru zimowego zobowiązane są do złożenia w dziekanacie podań o warunkowy wpis na kolejny semestr lub podań o udzielenie urlopu dziekańskiego. Termin składania podań upływa 02.03.2019 r.
 *************************************************************

Uwaga !!!

w związku z Zarządzeniem Nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
w roku akademickim 2018/2019, zostały przygotowane dla Państwa aneksy do umów. Prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu podpisania aneksów.

 

Dziekanat czynny jest: poniedziałek 10-12 i 13-15, wtorek - czwartek 9-13.
 

Gliwice, dn. 20.07.2018 r.

  

 ********************************************

Uwaga !!!

Studenci studiów niestacjonarnych

zmiana godzin urzędowania Dziekanatu w soboty
(w terminach zjazdów)

NOWE GODZINY: 9.00 - 13.30

Obowiązuje od 10.12.2016 r.

*********************************************Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o studiowaniu wydawane są po opłaceniu czesnego.

Chęć otrzymania zaświadczenia o studiowaniu można zgłaszać: osobiście, telefonicznie 32 237- 11 - 30 lub email martyna.prokwite@polsl.pl, justyna.sitarska@polsl.pl

Do wydania zaświadczenia potrzebne są następujące informacje:

Imię i Nazwisko studenta

kierunek studiów

semestr

oraz Nazwa Zakładu Pracy lub innej instytucji w której ma być złożone zaświadczenie.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne