Uwaga!
 
Podania o warunkowy wpis na semestr letni w roku akademickim 2019/2020
oraz podania o urlop należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów pokój 458
do dnia 29 lutego 2020 r.
 
****************************************************
  
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
 Immatrykulacja studentów I roku studiów niestacjonarnych na naszym Wydziale odbędzie się w sobotę 5 października o godz. 8.00 w auli 200.
Po Uroczystości zajęcia wg planu
Podział na grupy pojawi się na początku października w zakładce "Grupy dziekańskie"
 
*********************
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/.

3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.

4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.

5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP:

studia stacjonarne:

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G1*rr3!zim
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G2*rr3!zim

studia niestacjonarne:

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G3*rr3!zim
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G4*rr3!zim

6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.

7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.

8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia.

9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Dziekanatu.

10. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 25 września 2019 r. do 29 września 2019 r.
******************** 
 
****************************************************
 

INFORMACJE DODATKOWE dla studentów I roku

KONTAKT: Dziekanat Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej                     

ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice,

pok. 457 i 458, tel. 32 237 11 30, 32 237 23 90

 

v  należy się obowiązkowo zarejestrować w Systemie Obsługi Toku Studiów (SOTS) – Moduł Studenta  adres: https://sots.polsl.pl/Student

v  w SOTS – Moduł Studenta znajdują się:

·         komunikaty Dziekanatu Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej       (Nawigacja → strona domowa)

·         opłaty (Nawigacja → opłaty) – znajdują się tam m.in. opłaty naliczone przez Dziekanat (np. opłata za semestr)  z możliwością wydruku - każdy student otrzyma NOWY indywidualny numer konta

v  w roku akademickim 2019/2020 opłata za semestr (studia zaoczne) wynosi 2250 zł – płatna do dnia 15.10.2019 r. – brak opłaty jest jednoznaczny z brakiem wpisu na semestr I (skreślenie z listy studentów)

v  z każdym studentem zostanie zawarta umowa o warunkach odpłatności za studia na czas całych studiów określająca wzajemne prawa i obowiązki

v www.facebook.com/wgig.polsl - bieżące informacje z życia Wydziału********************************************

Uwaga !!!

Studenci studiów niestacjonarnych

zmiana godzin urzędowania Dziekanatu w soboty
(w terminach zjazdów)

NOWE GODZINY: 7.00 - 11.00

Obowiązuje od 05.10.2019 r.

*********************************************Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o studiowaniu wydawane są po opłaceniu czesnego.

Chęć otrzymania zaświadczenia o studiowaniu można zgłaszać: osobiście, telefonicznie 32 237- 11 - 30 lub email justyna.sitarska@polsl.pl

Do wydania zaświadczenia potrzebne są następujące informacje:

Imię i Nazwisko studenta

kierunek studiów

semestr

oraz Nazwa Zakładu Pracy lub innej instytucji w której ma być złożone zaświadczenie.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne