OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA 

 Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji do 07 lipca 2019 r.
 
******************************************************
Przypominamy !!!
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów 1 semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. 

1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć. 

2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/. 

3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl. 

4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji. 

5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP: 

studia stacjonarne: 

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G1*rr3!zim 
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G2*rr3!zim 

studia niestacjonarne: 

Górnictwo i Geologia - hasło dostępu: G3*rr3!zim 
Inżynieria Bezpieczeństwa - hasło dostępu: G4*rr3!zim 

6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności. 

7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. 

8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia. 

9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Dziekanatu. 

10. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji od 15 kwietnia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
 
******************************************************
Uwaga!!!
Uprzejmie informujemy, że w okresie 01.04.2019 r. do 27.05.2019 r. oraz w okresie 01.07.2019 r. - 06.09.2019 r. - dziekanat w poniedziałki będzie czynny w godzinach 10-12 oraz 13-15
****************************************************
UWAGA !!!
Studia niestacjonarne II stopnia
semestr 1
Kierunek Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Bezpieczeństwa
Uprzejmie informujemy, że są już gotowe umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych II stopnia.
*****************************************************
Uwaga !!!
Uprzejmie informujemy, że osoby, które nie zaliczyły całkowicie semestru zimowego zobowiązane są do złożenia w dziekanacie podań o warunkowy wpis na kolejny semestr lub podań o udzielenie urlopu dziekańskiego. Termin składania podań upływa 02.03.2019 r.
 *************************************************************

Uwaga !!!

w związku z Zarządzeniem Nr 53/2018 Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
w roku akademickim 2018/2019, zostały przygotowane dla Państwa aneksy do umów. Prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu podpisania aneksów.

 

Dziekanat czynny jest: poniedziałek 10-12 i 13-15, wtorek - czwartek 9-13.
 

Gliwice, dn. 20.07.2018 r.

  

 ********************************************

Uwaga !!!

Studenci studiów niestacjonarnych

zmiana godzin urzędowania Dziekanatu w soboty
(w terminach zjazdów)

NOWE GODZINY: 9.00 - 13.30

Obowiązuje od 10.12.2016 r.

*********************************************Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o studiowaniu wydawane są po opłaceniu czesnego.

Chęć otrzymania zaświadczenia o studiowaniu można zgłaszać: osobiście, telefonicznie 32 237- 11 - 30 lub email martyna.prokwite@polsl.pl, justyna.sitarska@polsl.pl

Do wydania zaświadczenia potrzebne są następujące informacje:

Imię i Nazwisko studenta

kierunek studiów

semestr

oraz Nazwa Zakładu Pracy lub innej instytucji w której ma być złożone zaświadczenie.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia niestacjonarne