ZARZĄDZENIE Nr 49/2019

Rektora Politechniki Śląskiej

z dnia 6 maja 2019 r.

 

w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia od
roku akademickiego 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

W roku akademickim 2019/2020 ustala się opłaty za zajęcia dydaktyczne:

Na studiach niestacjonarnych I stopnia:

Opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi:

Nazwa kierunku Opłata

Automatyka i informatyka przemysłowa

 

2 250,- zł

Gospodarka surowcami mineralnymi

 

2 250,- zł

Górnictwo i  Geologia

 

 2 250,- zł

 

Inżynieria Bezpieczeństwa

 

 2 250,- zł

 

Na studiach niestacjonarnych II stopnia:

Opłata za zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze, wynosi:

 

Nazwa kierunku Opłata

Gospodarka surowcami mineralnymi 

 

2 250,- zł

Górnictwo i geologia

 

2 250,- zł

Inżynieria bezpieczeństwa

 

 2 250,- zł

Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

opłata za jeden punkt ECTS za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za różnice programowe (przy zachowaniu zasady, że suma opłat nie może wynosić więcej niż opłata semestralna) wynosi odpowiednio:

 

Nazwa kierunku Opłata
Automatyka i informatyka przemysłowa 75,- zł
Gospodarka surowcami mineralnymi 75,- zł
Górnictwo i  Geologia 75,- zł
Inżynieria Bezpieczeństwa 75,- zł

W przypadku powtarzania semestru obowiązuje opłata semestralna.

 

Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia opłata za jeden punkt ECTS za zajęcia nieobjęte planem studiów wynosi odpowiednio:

 

 Nazwa kierunku Opłata
Automatyka i informatyka przemysłowa 75,- zł
Gospodarka surowcami mineralnymi 75,- zł
 Górnictwo i Geologia  75,- zł
 Inżynieria Bezpieczeństwa  75,- zł

 

Opłaty powinny być wniesione na konto Uczelni za semestr zimowy - do dnia 30 września (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 października) i za semestr letni - do dnia 28 lutego (dla studentów pierwszego semestru do dnia 15 marca).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Opłaty